סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור טורעאן


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
טורעאן ארצי טורעאן ארצי
סה''כ אוכלוסייה14,9579,665,166100%100%
ילדים עד 18 5,052 3,152,968 33.8%32.6%
*בגיל עבודה 8,726 5,074,186 58.3%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,179 1,438,012 7.9%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
טורעאן ארצי טורעאן ארצי
סה''כ תושבים 15,003 9,754,055 100%100%
כללית 9,759 4,963,436 65%50.9%
לאומית *** 736,779 0.1%7.6%
מכבי 4,714 2,699,525 31.4%27.7%
מאוחדת522 1,354,315 3.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
טורעאן ארצי טורעאן ארצי
סה''כ מבוטחים 9,905 6,512,198 100%100%
שכירים 5,017 3,394,826 50.7%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים315 333,353 3.2%5.1%
עצמאים 1,292 928,205 13%14.3%
אחר 3,911 2,522,520 39.5%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

טורעאן ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,383 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,345 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.8 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
טורעאן ארצי טורעאן ארצי
אבטלה352 174,348 2.4%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק680 1,092,198 4.5%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים918 1,180,167 6.1%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה256 206,824 1.7%2.1%01/01/2024
דמי לידה 13 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 16 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 162 64,655 1.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה108 132,999 0.7%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,050 3,125,121 33.8%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים287 226,221 1.9%2.3%01/01/2024
ניידות44 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית539 324,450 3.6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים24 79,965 0.2%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,217 1,276,437 14.8%13.2%01/01/2024
סיעוד 435 340,921 2.9%3.5%01/10/2023
שאירים 238 87,969 1.6%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים175 85,009 1.2%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
טורעאן : 14,957
ארצי : 9,665,166