סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ריינה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
ריינה ארצי ריינה ארצי
סה''כ אוכלוסייה17,1749,665,166100%100%
ילדים עד 18 5,270 3,152,968 30.7%32.6%
*בגיל עבודה 10,316 5,074,186 60.1%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,588 1,438,012 9.2%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
ריינה ארצי ריינה ארצי
סה''כ תושבים 17,257 9,754,055 100%100%
כללית 11,129 4,963,436 64.5%50.9%
לאומית507 736,779 2.9%7.6%
מכבי 2,331 2,699,525 13.5%27.7%
מאוחדת 3,290 1,354,315 19.1%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
ריינה ארצי ריינה ארצי
סה''כ מבוטחים 11,904 6,512,198 100%100%
שכירים 5,958 3,394,826 50.1%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים338 333,353 2.8%5.1%
עצמאים 1,237 928,205 10.4%14.3%
אחר 5,047 2,522,520 42.4%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

ריינה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,365 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,178 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 36.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ריינה ארצי ריינה ארצי
אבטלה358 174,348 2.1%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק827 1,092,198 4.8%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,174 1,180,167 6.8%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה359 206,824 2.1%2.1%01/01/2024
דמי לידה 15 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 22 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 155 64,655 0.9%0.7%01/12/2023
ילד נכה180 132,999 1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,306 3,125,121 30.9%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים293 226,221 1.7%2.3%01/01/2024
ניידות60 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית787 324,450 4.6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים72 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,428 1,276,437 14.1%13.2%01/01/2024
סיעוד 533 340,921 3.1%3.5%01/10/2023
שאירים 347 87,969 2%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים275 85,009 1.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
ריינה : 17,174
ארצי : 9,665,166