סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בת ים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ אוכלוסייה126,7559,665,166100%100%
ילדים עד 18 25,399 3,152,968 20%32.6%
*בגיל עבודה 65,873 5,074,186 52%52.5%
**אזרחים ותיקים 35,483 1,438,012 28%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ תושבים 128,461 9,754,055 100%100%
כללית 46,665 4,963,436 36.3%50.9%
לאומית 7,675 736,779 6%7.6%
מכבי 65,305 2,699,525 50.8%27.7%
מאוחדת 8,816 1,354,315 6.9%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ מבוטחים 101,356 6,512,198 100%100%
שכירים 49,289 3,394,826 48.6%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 3,318 333,353 3.3%5.1%
עצמאים 11,509 928,205 11.4%14.3%
אחר 43,876 2,522,520 43.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

בת ים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,250 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,648 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.8 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בת ים ארצי בת ים ארצי
אבטלה 3,143 174,348 2.5%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 28,085 1,092,198 22.2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 30,054 1,180,167 23.7%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 8,375 206,824 6.6%2.1%01/01/2024
דמי לידה 119 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 102 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 907 64,655 0.7%0.7%01/12/2023
ילד נכה 2,041 132,999 1.6%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 39,976 3,125,121 31.5%32.3%01/01/2024
מזונות 89 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,650 226,221 1.3%2.3%01/01/2024
ניידות595 51,289 0.5%0.5%01/01/2024
נכות כללית 5,599 324,450 4.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים532 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 19,635 1,276,437 15.5%13.2%01/01/2024
סיעוד 10,366 340,921 8.2%3.5%01/10/2023
שאירים 1,969 87,969 1.5%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים 1,496 85,009 1.2%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
בת ים : 126,755
ארצי : 9,665,166