סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור הרצלייה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
הרצלייה ארצי הרצלייה ארצי
סה''כ אוכלוסייה103,5599,665,166100%100%
ילדים עד 18 26,248 3,152,968 25.3%32.6%
*בגיל עבודה 53,592 5,074,186 51.8%52.5%
**אזרחים ותיקים 23,719 1,438,012 22.9%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
הרצלייה ארצי הרצלייה ארצי
סה''כ תושבים 105,198 9,754,055 100%100%
כללית 39,253 4,963,436 37.3%50.9%
לאומית 3,365 736,779 3.2%7.6%
מכבי 51,227 2,699,525 48.7%27.7%
מאוחדת 11,353 1,354,315 10.8%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
הרצלייה ארצי הרצלייה ארצי
סה''כ מבוטחים 77,311 6,512,198 100%100%
שכירים 40,321 3,394,826 52.2%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 5,292 333,353 6.8%5.1%
עצמאים 15,076 928,205 19.5%14.3%
אחר 27,206 2,522,520 35.2%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

הרצלייה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 18,665 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,891 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 18.9 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 8.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.3 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
הרצלייה ארצי הרצלייה ארצי
אבטלה 1,734 174,348 1.7%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 18,824 1,092,198 18.2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 19,689 1,180,167 19%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,296 206,824 1.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה 117 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 33 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 126 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה 1,064 132,999 1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 24,699 3,125,121 23.9%32.3%01/01/2024
מזונות 13 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים781 226,221 0.8%2.3%01/01/2024
ניידות346 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית 2,743 324,450 2.6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים347 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 12,167 1,276,437 11.7%13.2%01/01/2024
סיעוד 3,283 340,921 3.2%3.5%01/10/2023
שאירים 865 87,969 0.8%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים804 85,009 0.8%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
הרצלייה : 103,559
ארצי : 9,665,166