סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור כפר סבא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
כפר סבא ארצי כפר סבא ארצי
סה''כ אוכלוסייה99,6499,665,166100%100%
ילדים עד 18 26,108 3,152,968 26.2%32.6%
*בגיל עבודה 49,994 5,074,186 50.2%52.5%
**אזרחים ותיקים 23,547 1,438,012 23.6%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
כפר סבא ארצי כפר סבא ארצי
סה''כ תושבים 100,539 9,754,055 100%100%
כללית 55,748 4,963,436 55.4%50.9%
לאומית 2,218 736,779 2.2%7.6%
מכבי 35,046 2,699,525 34.9%27.7%
מאוחדת 7,527 1,354,315 7.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
כפר סבא ארצי כפר סבא ארצי
סה''כ מבוטחים 73,541 6,512,198 100%100%
שכירים 39,582 3,394,826 53.8%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 5,024 333,353 6.8%5.1%
עצמאים 13,147 928,205 17.9%14.3%
אחר 25,836 2,522,520 35.1%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

כפר סבא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 16,907 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,474 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 19.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.6 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
כפר סבא ארצי כפר סבא ארצי
אבטלה 1,561 174,348 1.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 19,112 1,092,198 19.2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 19,872 1,180,167 19.9%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,705 206,824 1.7%2.1%01/01/2024
דמי לידה 93 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 36 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 150 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה 1,346 132,999 1.4%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 25,845 3,125,121 25.9%32.3%01/01/2024
מזונות 13 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים888 226,221 0.9%2.3%01/01/2024
ניידות382 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית 3,234 324,450 3.2%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים301 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 12,297 1,276,437 12.3%13.2%01/01/2024
סיעוד 3,790 340,921 3.8%3.5%01/10/2023
שאירים 760 87,969 0.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים804 85,009 0.8%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
כפר סבא : 99,649
ארצי : 9,665,166