סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשדוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה224,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 69,875 2,959,794 31.1%33%
בגיל עבודה 116,453 4,755,719 51.8%53%
קשישים 38,300 1,252,083 17.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2021

מספר תושביםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ תושבים 225,454 9,133,912 100%100%
כללית 72,134 4,712,087 32%51.6%
לאומית 38,562 709,748 17.1%7.8%
מכבי 69,710 2,455,142 30.9%26.9%
מאוחדת 45,048 1,256,935 20%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
סה''כ מבוטחים 161,293 6,092,887 100%100%
שכירים 92,883 3,431,909 57.6%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 1,565 91,630 1%1.5%
עצמאים 9,526 491,107 5.9%8.1%
אחר 60,449 2,261,501 37.5%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

אשדוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,536 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,158 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 28.1 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשדוד ארצי אשדוד ארצי
אבטלה 11,066 431,504 4.9%4.8%01/05/2021
אזרח ותיק 31,028 1,006,361 13.8%11.2%01/05/2021
אזרח ותיק ושאירים 33,467 1,097,926 14.9%12.2%01/05/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 10,348 194,802 4.6%2.2%01/05/2021
דמי לידה 280 11,532 0.1%0.1%01/05/2021
דמי פגיעה 158 4,946 0.1%0.1%01/05/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,169 83,514 1%0.9%01/04/2021
ילד נכה 2,305 81,782 1%0.9%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 77,604 3,025,854 34.6%33.7%01/06/2021
מזונות 231 13,997 0.1%0.2%01/05/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 5,933 216,897 2.6%2.4%01/06/2021
ניידות771 47,179 0.3%0.5%01/05/2021
נכות כללית 6,436 275,923 2.9%3.1%01/04/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,087 67,066 0.5%0.7%01/05/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,465 1,238,468 14%13.8%01/06/2021
סיעוד 10,690 266,744 4.8%3%01/03/2021
שאירים 2,439 91,565 1.1%1%01/05/2021
שירותים מיוחדים לנכים 1,818 71,147 0.8%0.8%01/04/2021

מספר תושבים *
אשדוד : 224,600
ארצי : 8,967,600