סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשקלון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/02/2023

אוכלוסייההתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ אוכלוסייה152,6849,547,819100%100%
ילדים עד 18 42,873 3,126,415 28.1%32.7%
בגיל עבודה 80,104 5,014,894 52.5%52.5%
קשישים 29,707 1,406,510 19.5%14.7%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/02/2023

מספר תושביםהתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ תושבים 153,757 9,623,330 100%100%
כללית 76,504 4,910,864 49.8%51%
לאומית 15,285 729,406 9.9%7.6%
מכבי 44,448 2,654,510 28.9%27.6%
מאוחדת 17,520 1,328,550 11.4%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/02/2023

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ מבוטחים 109,811 6,421,404 100%100%
שכירים 58,974 3,390,068 53.7%52.8%
מזה:שכירים ועצמאים 3,738 311,307 3.4%4.8%
עצמאים 11,296 876,242 10.3%13.6%
אחר 43,279 2,466,401 39.4%38.4%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

אשקלון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,212 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,415 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 25.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.3 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.9 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
אבטלה 1,579 70,466 1%0.7%01/02/2023
אזרח ותיק 22,880 1,062,511 15%11.1%01/02/2023
אזרח ותיק ושאירים 24,511 1,150,848 16.1%12.1%01/02/2023
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 8,592 209,254 5.6%2.2%01/02/2023
דמי לידה 152 10,694 0.1%0.1%01/02/2023
דמי פגיעה 165 5,831 0.1%0.1%01/02/2023
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,517 59,171 1%0.6%01/02/2023
ילד נכה 2,401 115,788 1.6%1.2%01/02/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 38,190 3,098,112 25%32.4%01/03/2023
מזונות 144 11,849 0.1%0.1%01/02/2023
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 2,256 223,830 1.5%2.3%01/03/2023
ניידות571 49,596 0.4%0.5%01/02/2023
נכות כללית 6,080 300,374 4%3.1%01/02/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים745 75,636 0.5%0.8%01/02/2023
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 17,216 1,265,212 11.3%13.3%01/03/2023
סיעוד 10,423 315,537 6.8%3.3%01/12/2022
שאירים 1,631 88,337 1.1%1%01/02/2023
שירותים מיוחדים לנכים 1,864 78,078 1.2%0.8%01/02/2023

מספר תושבים *
אשקלון : 152,684
ארצי : 9,547,819