סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ירוחם


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
ירוחם ארצי ירוחם ארצי
סה''כ אוכלוסייה11,9079,665,166100%100%
ילדים עד 18 4,124 3,152,968 34.6%32.6%
*בגיל עבודה 6,362 5,074,186 53.4%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,421 1,438,012 11.9%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
ירוחם ארצי ירוחם ארצי
סה''כ תושבים 11,965 9,754,055 100%100%
כללית 8,463 4,963,436 70.7%50.9%
לאומית124 736,779 1%7.6%
מכבי 3,196 2,699,525 26.7%27.7%
מאוחדת182 1,354,315 1.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
ירוחם ארצי ירוחם ארצי
סה''כ מבוטחים 7,783 6,512,198 100%100%
שכירים 4,350 3,394,826 55.9%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים385 333,353 4.9%5.1%
עצמאים809 928,205 10.4%14.3%
אחר 3,009 2,522,520 38.7%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

ירוחם ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,218 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,710 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 23.4 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירוחם ארצי ירוחם ארצי
אבטלה180 174,348 1.5%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,007 1,092,198 8.5%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,121 1,180,167 9.4%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה345 206,824 2.9%2.1%01/01/2024
דמי לידה 20 13,718 0.2%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 166 64,655 1.4%0.7%01/12/2023
ילד נכה183 132,999 1.5%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 4,738 3,125,121 39.8%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים445 226,221 3.7%2.3%01/01/2024
ניידות41 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית521 324,450 4.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים42 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,705 1,276,437 14.3%13.2%01/01/2024
סיעוד 392 340,921 3.3%3.5%01/10/2023
שאירים 114 87,969 0.9%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים129 85,009 1.1%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
ירוחם : 11,907
ארצי : 9,665,166