סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א מרום הגליל


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א מרום הגליל ארצי מ"א מרום הגליל ארצי
סה''כ אוכלוסייה15,8009,665,166100%100%
ילדים עד 18 5,500 3,152,968 35.5%32.6%
*בגיל עבודה 8,140 5,074,186 52.6%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,848 1,438,012 11.9%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א מרום הגליל ארצי מ"א מרום הגליל ארצי
סה''כ תושבים 15,577 9,754,055 100%100%
כללית 10,650 4,963,436 68.4%50.9%
לאומית984 736,779 6.3%7.6%
מכבי 2,456 2,699,525 15.8%27.7%
מאוחדת 1,487 1,354,315 9.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א מרום הגליל ארצי מ"א מרום הגליל ארצי
סה''כ מבוטחים 9,988 6,512,198 100%100%
שכירים 4,913 3,394,826 49.2%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,017 333,353 10.2%5.1%
עצמאים 3,023 928,205 30.3%14.3%
אחר 3,069 2,522,520 30.7%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א מרום הגליל ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,120 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,296 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.7 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א מרום הגליל ארצי מ"א מרום הגליל ארצי
אבטלה405 174,348 2.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,462 1,092,198 9.3%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,576 1,180,167 10%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה80 206,824 0.5%2.1%01/01/2024
דמי לידה 22 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 69 64,655 0.4%0.7%01/12/2023
ילד נכה165 132,999 1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,215 3,125,121 33%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים388 226,221 2.5%2.3%01/01/2024
ניידות50 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית541 324,450 3.4%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים39 79,965 0.2%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,122 1,276,437 13.4%13.2%01/01/2024
סיעוד 328 340,921 2.1%3.5%01/10/2023
שאירים 114 87,969 0.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים122 85,009 0.8%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א מרום הגליל : 15,800
ארצי : 9,665,166