סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א דרום השרון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א דרום השרון ארצי מ"א דרום השרון ארצי
סה''כ אוכלוסייה33,4009,665,166100%100%
ילדים עד 18 10,221 3,152,968 32.2%32.6%
*בגיל עבודה 16,852 5,074,186 53.1%52.5%
**אזרחים ותיקים 4,669 1,438,012 14.7%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א דרום השרון ארצי מ"א דרום השרון ארצי
סה''כ תושבים 32,037 9,754,055 100%100%
כללית 18,155 4,963,436 56.7%50.9%
לאומית846 736,779 2.6%7.6%
מכבי 11,258 2,699,525 35.1%27.7%
מאוחדת 1,778 1,354,315 5.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א דרום השרון ארצי מ"א דרום השרון ארצי
סה''כ מבוטחים 21,521 6,512,198 100%100%
שכירים 12,172 3,394,826 56.6%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,909 333,353 8.9%5.1%
עצמאים 5,142 928,205 23.9%14.3%
אחר 6,116 2,522,520 28.4%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א דרום השרון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 18,679 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,396 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 17.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.9 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.1 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א דרום השרון ארצי מ"א דרום השרון ארצי
אבטלה613 174,348 1.8%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 3,648 1,092,198 10.9%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 3,794 1,180,167 11.4%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה83 206,824 0.2%2.1%01/01/2024
דמי לידה 25 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 10 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 19 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה387 132,999 1.2%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,447 3,125,121 22.3%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים272 226,221 0.8%2.3%01/01/2024
ניידות76 51,289 0.2%0.5%01/01/2024
נכות כללית611 324,450 1.8%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים101 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,481 1,276,437 10.4%13.2%01/01/2024
סיעוד 499 340,921 1.5%3.5%01/10/2023
שאירים 146 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים156 85,009 0.5%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א דרום השרון : 33,400
ארצי : 9,665,166