סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א שדות דן


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א שדות דן ארצי מ"א שדות דן ארצי
סה''כ אוכלוסייה15,5009,665,166100%100%
ילדים עד 18 6,166 3,152,968 40.8%32.6%
*בגיל עבודה 7,171 5,074,186 47.5%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,771 1,438,012 11.7%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א שדות דן ארצי מ"א שדות דן ארצי
סה''כ תושבים 15,682 9,754,055 100%100%
כללית 9,083 4,963,436 57.9%50.9%
לאומית388 736,779 2.5%7.6%
מכבי 3,158 2,699,525 20.1%27.7%
מאוחדת 3,053 1,354,315 19.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א שדות דן ארצי מ"א שדות דן ארצי
סה''כ מבוטחים 8,942 6,512,198 100%100%
שכירים 4,860 3,394,826 54.4%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים640 333,353 7.2%5.1%
עצמאים 1,720 928,205 19.2%14.3%
אחר 3,002 2,522,520 33.6%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א שדות דן ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,483 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,929 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 21.7 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.3 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א שדות דן ארצי מ"א שדות דן ארצי
אבטלה229 174,348 1.5%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,366 1,092,198 8.8%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,452 1,180,167 9.4%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה59 206,824 0.4%2.1%01/01/2024
דמי לידה 22 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 29 64,655 0.2%0.7%01/12/2023
ילד נכה216 132,999 1.4%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,081 3,125,121 45.7%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים774 226,221 5%2.3%01/01/2024
ניידות46 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית294 324,450 1.9%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים43 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,294 1,276,437 14.8%13.2%01/01/2024
סיעוד 311 340,921 2%3.5%01/10/2023
שאירים 86 87,969 0.6%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים96 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א שדות דן : 15,500
ארצי : 9,665,166