סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גן נר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18784 2,959,794 29%33%
בגיל עבודה 1,708 4,755,719 63.1%53%
קשישים214 1,252,083 7.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/11/2020

מספר תושביםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ תושבים 2,832 9,266,738 100%100%
כללית 2,435 4,776,936 86%51.5%
לאומית44 725,789 1.6%7.8%
מכבי317 2,491,037 11.2%26.9%
מאוחדת36 1,272,976 1.3%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/11/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ מבוטחים 2,107 6,895,027 100%100%
שכירים 1,518 4,000,606 72%58%
מזה:שכירים ועצמאים39 50,095 1.9%0.7%
עצמאים122 292,851 5.8%4.2%
אחר467 2,601,570 22.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

גן נר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,926 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 13,878 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.3 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גן נר ארצי גן נר ארצי
אזרח ותיק ושאירים193 1,083,286 7.1%12.1%01/11/2020
אזרח ותיק177 991,685 6.6%11.1%01/11/2020
שאירים 16 91,601 0.5%1%01/11/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,985 0.2%2.2%01/11/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,751 0.3%1%01/10/2020
סיעוד 19 249,348 0.7%2.8%01/09/2020
מזונות 0 14,498 0%0.2%01/11/2020
אבטלה205 578,396 7.6%6.4%01/11/2020
נכות כללית70 271,869 2.6%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים20 70,229 0.7%0.8%01/11/2020
ילד נכה13 79,109 0.5%0.9%01/11/2020
ניידות17 46,585 0.6%0.5%01/11/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים327 1,232,039 12.1%13.7%01/12/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים18 214,804 0.7%2.4%01/12/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים637 3,004,733 23.6%33.5%01/12/2020
דמי לידה *** 11,335 0%0.1%01/11/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים15 66,008 0.6%0.7%01/11/2020
דמי פגיעה *** 5,432 0.1%0.1%01/11/2020

מספר תושבים *
גן נר : 2,700
ארצי : 8,967,600