סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נופית


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/03/2023

אוכלוסייההתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,4589,559,281100%100%
ילדים עד 18638 3,127,799 26%32.7%
בגיל עבודה 1,423 5,021,987 57.9%52.5%
קשישים397 1,409,495 16.2%14.7%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2023

מספר תושביםהתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ תושבים 2,481 9,637,144 100%100%
כללית 1,284 4,914,988 51.8%51%
לאומית23 729,403 0.9%7.6%
מכבי 1,133 2,661,917 45.7%27.6%
מאוחדת41 1,330,836 1.7%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2023

מספר מבוטחיםהתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ מבוטחים 1,820 6,431,482 100%100%
שכירים 1,038 3,399,116 57%52.9%
מזה:שכירים ועצמאים165 315,166 9.1%4.9%
עצמאים350 884,580 19.2%13.8%
אחר597 2,462,952 32.8%38.3%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

נופית ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 22,999 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 14,350 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 16.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 14.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.6 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נופית ארצי נופית ארצי
אבטלה19 71,620 0.8%0.7%01/03/2023
אזרח ותיק317 1,065,932 12.9%11.2%01/03/2023
אזרח ותיק ושאירים326 1,154,389 13.3%12.1%01/03/2023
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 209,928 0.2%2.2%01/03/2023
דמי לידה *** 11,672 0%0.1%01/03/2023
דמי פגיעה 0 5,830 0%0.1%01/03/2023
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 57,898 0.2%0.6%01/03/2023
ילד נכה18 117,072 0.7%1.2%01/03/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים555 3,097,256 22.6%32.4%01/04/2023
מזונות 0 11,604 0%0.1%01/03/2023
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים13 223,638 0.5%2.3%01/04/2023
ניידות11 49,700 0.4%0.5%01/03/2023
נכות כללית39 303,042 1.6%3.2%01/03/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 76,609 0.3%0.8%01/03/2023
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים287 1,265,369 11.7%13.2%01/04/2023
סיעוד *** 318,623 0.2%3.3%01/01/2023
שאירים *** 88,457 0.4%0.9%01/03/2023
שירותים מיוחדים לנכים *** 78,879 0.3%0.8%01/03/2023

מספר תושבים *
נופית : 2,458
ארצי : 9,559,281