סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לפיד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18674 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 1,649 4,755,719 67%53%
קשישים141 1,252,083 5.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ תושבים 2,257 9,290,180 100%100%
כללית837 4,784,755 37.1%51.5%
לאומית56 725,698 2.5%7.8%
מכבי 1,000 2,504,120 44.3%27%
מאוחדת364 1,275,607 16.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ מבוטחים 1,800 6,895,027 100%100%
שכירים 1,285 4,000,606 71.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים42 50,095 2.3%0.7%
עצמאים125 292,851 6.9%4.2%
אחר390 2,601,570 21.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

לפיד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 16,505 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 16,416 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לפיד ארצי לפיד ארצי
אזרח ותיק ושאירים112 1,087,945 4.5%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק104 996,315 4.2%11.1%01/01/2021
שאירים *** 91,630 0.3%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,600 0.2%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 87,845 0.1%1%01/01/2021
סיעוד 11 256,081 0.4%2.9%01/11/2020
מזונות 0 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה236 732,659 9.4%8.2%01/02/2021
נכות כללית43 273,638 1.7%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים *** 67,319 0.3%0.8%01/01/2021
ילד נכה *** 80,017 0.3%0.9%01/01/2021
ניידות *** 46,848 0.2%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים226 1,233,719 9%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים16 215,625 0.6%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים422 3,011,077 16.9%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,081 0.3%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 0 5,218 0%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
לפיד : 2,500
ארצי : 8,967,600