סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ירושלים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ אוכלוסייה919,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 361,883 2,959,794 39.4%33%
בגיל עבודה 457,716 4,755,719 49.8%53%
קשישים 99,839 1,252,083 10.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/09/2021

מספר תושביםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ תושבים 958,832 9,184,557 100%100%
כללית 400,024 4,734,080 41.7%51.5%
לאומית 83,831 709,290 8.7%7.7%
מכבי 123,228 2,477,352 12.9%27%
מאוחדת 351,749 1,263,835 36.7%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/09/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ מבוטחים 578,962 6,092,887 100%100%
שכירים 275,946 3,431,909 47.7%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 6,457 91,630 1.1%1.5%
עצמאים 35,092 491,107 6.1%8.1%
אחר 274,381 2,261,501 47.4%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

ירושלים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,735 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,264 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 33.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.9 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
אבטלה 9,140 127,240 1%1.4%01/09/2021
אזרח ותיק 72,250 1,016,238 7.9%11.3%01/09/2021
אזרח ותיק ושאירים 81,149 1,106,723 8.8%12.3%01/09/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 12,080 193,989 1.3%2.2%01/09/2021
דמי לידה 885 8,838 0.1%0.1%01/09/2021
דמי פגיעה 307 5,030 0%0.1%01/09/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 6,552 74,358 0.7%0.8%01/09/2021
ילד נכה 8,643 85,956 0.9%1%01/09/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 415,508 3,038,887 45.2%33.9%01/10/2021
מזונות 695 12,291 0.1%0.1%01/09/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 42,281 218,305 4.6%2.4%01/10/2021
ניידות 3,254 47,682 0.4%0.5%01/09/2021
נכות כללית 23,561 280,175 2.6%3.1%01/09/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,871 68,745 0.2%0.8%01/09/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 144,060 1,242,483 15.7%13.9%01/10/2021
סיעוד 20,985 273,426 2.3%3%01/07/2021
שאירים 8,899 90,485 0.9%1%01/09/2021
שירותים מיוחדים לנכים 6,435 72,007 0.7%0.8%01/09/2021

מספר תושבים *
ירושלים : 919,400
ארצי : 8,967,600