סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אעבלין


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
אעבלין ארצי אעבלין ארצי
סה''כ אוכלוסייה13,1359,665,166100%100%
ילדים עד 18 4,114 3,152,968 31.3%32.6%
*בגיל עבודה 7,832 5,074,186 59.6%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,189 1,438,012 9.1%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
אעבלין ארצי אעבלין ארצי
סה''כ תושבים 13,237 9,754,055 100%100%
כללית 9,537 4,963,436 72%50.9%
לאומית515 736,779 3.9%7.6%
מכבי 1,527 2,699,525 11.5%27.7%
מאוחדת 1,658 1,354,315 12.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
אעבלין ארצי אעבלין ארצי
סה''כ מבוטחים 9,021 6,512,198 100%100%
שכירים 4,873 3,394,826 54%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים350 333,353 3.9%5.1%
עצמאים 1,107 928,205 12.3%14.3%
אחר 3,391 2,522,520 37.6%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

אעבלין ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,540 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,246 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 36.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אעבלין ארצי אעבלין ארצי
אבטלה260 174,348 2%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק725 1,092,198 5.5%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים998 1,180,167 7.6%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה336 206,824 2.6%2.1%01/01/2024
דמי לידה 10 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 14 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 132 64,655 1%0.7%01/12/2023
ילד נכה109 132,999 0.8%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,945 3,125,121 30%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים182 226,221 1.4%2.3%01/01/2024
ניידות53 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית567 324,450 4.3%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים41 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,791 1,276,437 13.6%13.2%01/01/2024
סיעוד 497 340,921 3.8%3.5%01/10/2023
שאירים 273 87,969 2.1%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים198 85,009 1.5%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
אעבלין : 13,135
ארצי : 9,665,166