סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ערערה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ אוכלוסייה20,9719,665,166100%100%
ילדים עד 18 6,702 3,152,968 32%32.6%
*בגיל עבודה 12,457 5,074,186 59.4%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,812 1,438,012 8.6%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ תושבים 21,075 9,754,055 100%100%
כללית 14,146 4,963,436 67.1%50.9%
לאומית552 736,779 2.6%7.6%
מכבי967 2,699,525 4.6%27.7%
מאוחדת 5,410 1,354,315 25.7%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ מבוטחים 14,269 6,512,198 100%100%
שכירים 7,723 3,394,826 54.1%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים530 333,353 3.7%5.1%
עצמאים 1,665 928,205 11.7%14.3%
אחר 5,411 2,522,520 37.9%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

ערערה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,872 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 6,900 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.5 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ערערה ארצי ערערה ארצי
אבטלה332 174,348 1.6%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,083 1,092,198 5.2%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,439 1,180,167 6.9%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה253 206,824 1.2%2.1%01/01/2024
דמי לידה 25 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 21 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 200 64,655 1%0.7%01/12/2023
ילד נכה205 132,999 1%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,551 3,125,121 31.2%32.3%01/01/2024
מזונות 16 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים388 226,221 1.9%2.3%01/01/2024
ניידות88 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית755 324,450 3.6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים58 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,920 1,276,437 13.9%13.2%01/01/2024
סיעוד 941 340,921 4.5%3.5%01/10/2023
שאירים 356 87,969 1.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים260 85,009 1.2%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
ערערה : 20,971
ארצי : 9,665,166