סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נתניה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ אוכלוסייה217,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18 60,498 2,959,794 27.8%33%
בגיל עבודה 112,005 4,755,719 51.6%53%
קשישים 44,741 1,252,083 20.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ תושבים 221,457 9,290,180 100%100%
כללית 96,829 4,784,755 43.7%51.5%
לאומית 34,721 725,698 15.7%7.8%
מכבי 67,413 2,504,120 30.4%27%
מאוחדת 22,494 1,275,607 10.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ מבוטחים 189,565 6,895,027 100%100%
שכירים 100,584 4,000,606 53.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים769 50,095 0.4%0.7%
עצמאים 7,545 292,851 4%4.2%
אחר 81,436 2,601,570 43%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

נתניה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,052 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,154 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.6 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נתניה ארצי נתניה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 36,555 1,087,945 16.8%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק 34,267 996,315 15.8%11.1%01/01/2021
שאירים 2,288 91,630 1%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 7,911 195,600 3.6%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,876 87,845 0.9%1%01/01/2021
סיעוד 8,575 256,081 3.9%2.9%01/11/2020
מזונות 281 14,351 0.1%0.2%01/01/2021
אבטלה 20,535 732,659 9.5%8.2%01/02/2021
נכות כללית 7,487 273,638 3.4%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים 1,527 67,319 0.7%0.8%01/01/2021
ילד נכה 1,810 80,017 0.8%0.9%01/01/2021
ניידות933 46,848 0.4%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 28,788 1,233,719 13.3%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 3,790 215,625 1.7%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 65,151 3,011,077 30%33.6%01/02/2021
דמי לידה 224 10,811 0.1%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים802 66,081 0.4%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 123 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
נתניה : 217,200
ארצי : 8,967,600