מקבלי קצבת שירותים מיוחדים לעולים חדשים


לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר.

סכום הקצבה יעלה מינואר 2022, באופן הבא:

שיעור הקצבהסכום התוספת

סכום הקצבה מינואר 2022

50%312 ש"ח
 1,527 ש"ח
112%  838 ש"ח
 3,534 ש"ח
188%
  1,150 ש"ח
5,641 ש"ח