מקבלי קצבת נכות כללית


לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר.

סכום קצבת נכות כללית עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך.
תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם בשתי פעימות:
  1. ב- 28.11.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים ינואר עד יוני 2021.
  2. ב-22.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021. 

    שימו לב, למי שיש חוב בביטוח הלאומי הוא יקוזז מתשלום זה.

  3. מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום הקצבה החדשה (כפי שמפורט בעמודה האחרונה בטבלה).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות
(אי כושר)
החזר עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021

(ישולם ב- 28.11.21)
החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021

 (ישולם ב- 22.12.21)
סכום הקצבה
החדשה מינואר 2021
100%  1,134 ש"ח
 1,895 ש"ח
3,700 ש"ח
74%
  834 ש"ח
   1,400 ש"ח
2,522 ש"ח
65%
 732 ש"ח 
 1,230 ש"ח
2,273 ש"ח
60%
 678 ש"ח
  1,135 ש"ח
2,135 ש"ח

תוספת לשוהים במוסד

שוהים במוסד יקבלו תוספת לקצבה מינואר 2022, באופן הבא:

סכום התוספת סכום הקצבה מינואר 2022
103 ש"ח 1,057 ש"ח