מקבלי קצבת שירותים מיוחדים


לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר.

​העלאת קצבת שירותים מיוחדים 

סכום קצבת שירותים מיוחדים עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך:

תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

 • החזרים עבור חודשים ינואר - יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
 • ב-22.12.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר 2021. 
  שימו לב, למי שיש חוב בביטוח הלאומי הוא יקוזז מתשלום זה.
 • מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום הקצבה החדשה (כפי שמפורט בעמודה האחרונה בטבלה).

סכום הקצבה החדשה ופירוט התשלום:

רמת תלות

החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(ישולם ב- 22.12.21)

סכום הקצבה החדשה

מינואר 2021

50%500 ש"ח1,527 ש"ח
112%1,000 ש"ח3,534 ש"ח
188%1,500 ש"ח5,641 ש"ח

 

תוספת עבור נכה מונשם ברמת תלות 188%

סכום התוספת לילד מונשם עלה רטרואקטיבית מינואר 2021. 

תשלום התוספת לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

 • החזרים עבור החודשים ינואר - יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
 • ב-22.12.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת התוספת לחודשים יולי עד נובמבר 2021.
 • מקצבת חודש דצמבר 2021 תקבלו את סכום התוספת החדשה (כפי שמפורט בעמודה השלישית בטבלה).

 סכום התוספת ופירוט התשלומים:

סכום ההעלאה של  ה"תוספת למונשם"
מיולי 2021

החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021
(ישולם ב- 22.12.21)

סכום התוספת החדשה
מדצמבר 2021
סכום הקצבה עם התוספת מדצמבר 2021​
 6,612 ש"ח 33,060 ש"ח8,462 ש"ח14,103 ש"ח​

 

הטבות נוספות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים:

תוספות לתקופה רטרואקטיבית:

שימו לב, בימים אלה אנו נערכים ליישום התוספות האלה, ואנו נשלם אותם לזכאים עבור התקופה הרטרואקטיבית באופן אוטומטי לחשבון הבנק.

 • תוספת עבור ילד עד גיל 3 - מאוקטובר 2021 מקבל קצבת שר"מ שיש לו ילד עד גיל  3- יקבל תוספת לקצבה בסך 954 ₪ עבור הילד. ניתן לקבל את התוספת עבור 2 ילדים לכל היותר.
 • תוספת למעסיק 2 עובדים זרים  -מיולי 2021 מקבל קצבת שר"מ ברמת תלות 188% או יותר, המעסיק 2 עובדים זרים בפועל, יהיה זכאי בתנאים מסוימים, לתוספת לקצבה בסך 5,641 ₪

הטבות מינואר 2022 :

 • תתווסף רמת תלות חדשה בשיעור של 235% לאנשים התלויים לחלוטין בצורה חריגה בעזרת הזולת בכל שעות היממה.
  סכום הקצבה לרמה 235% - 7,168 ₪
 • הורדת הסף הרפואי כתנאי לקבלת קצבת שר"מ רגיל מ-60% ל-40% (למקבלי קצבת נכות).
 • תשלום כפל קצבאות מהיום ה- 31: ניתן לקבל קצבת שר"מ וקצבת נכות מהיום ה- 31 (במקום מהיום ה-91).
  ההטבה כוללת גם זכאות לתוספת עבור בן זוג וילדים בקצבת נכות מהיום ה- 31.