מקבלי קצבת ילד נכה


לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר.

​העלאת קצבת ילד נכה

1.     סכום קצבת ילד נכה עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בטבלה בהמשך.
        תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

  • החזרים עבור חודשים ינואר - יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
  • ב- 28.11.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד נובמבר  2021 (כולל תוספת למונשם).
  • ב- 23.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת הקצבה לחודש דצמבר 2021.

2.     בינואר 2022 תהיה העלאה נוספת של הקצבה.

סכומי הקצבה ופירוט התשלומים:

רמת זכאות
סכום הקצבה
מיולי עד דצמבר 2021

החזר עבור חודשים
 יולי עד
נובמבר 2021

(ישולם ב-28.11.21)

החזר עבור  
דצמבר 2021

(ישולם ב- 23.12.21)

סכום הקצבה
מינואר 2022 ואילך
50%1,351 ש"ח
415 ש"ח
83 ש"ח
1,527 ש"ח
100%2,691 ש"ח
415 ש"ח
83 ש"ח
3,000 ש"ח
112%3,098 ש"ח
2,450 ש"ח
490 ש"ח
3,534 ש"ח
188%5,263 ש"ח
2,450 ש"ח
490 ש"ח
5,641 ש"ח

חשוב לדעת! 

מינואר 2022 תתווסף רמת זכאות חדשה בשיעור 235% - לילדים התלויים בעזרת הזולת וצברו 13 נקודת לפחות במבחן התלות או  שהם מקבלים קצבה בגין טיפול רפואי קשה. סכום הקצבה לרמה 235% - 7,168 ₪.

תוספת קצבה עבור ילדים מונשמים ברמת זכאות 100% ו-188%

ילד מונשם יקבל תוספת לקצבה רטרואקטיבית מינואר 2021.

תשלום התוספת לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

  • החזרים עבור החודשים ינואר - יוני 2021 שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
  • ב-28.11.21 תקבלו החזר חד פעמי עבור השלמת התוספת לחודשים יולי עד נובמבר 2021.
  • ב- 23.12.21 תקבלו החזר עבור השלמת התוספת לחודש דצמבר 2021.
  • מקצבת חודש ינואר 2022 תקבלו את התוספת החדשה (כפי שמפורט בעמודה האחרונה בטבלה).
סכום ההעלאה של
ה"תוספת למונשם" 
מיולי 2021

החזר עבור חודשים
יולי עד נובמבר 2021

(ישולם ב- 28.11.21)

החזר עבור חודש
דצמבר 2021

(ישולם ב- 23.12.21)

התוספת החדשה החל מינואר 2022
6,612 ש"ח
33,060 ש"ח
6,612 ש"ח
8,462 ש"ח

תוספת לילדים השוהים במוסד

ילד המוחזק בתנאי פנימייה (חוץ מילד השוהה באומנה) - תשולם עבורו קצבה בסכומים האלה:

רמת זכאות סכום הקצבה
מינואר 2022
50%  529 ש"ח
100% ומעלה   1,057 ש"ח