סיעוד


סיעוד

טופסהזמנההורדהמילוי

טופס התביעה מיועד למבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, הגרים בבית, וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היומיום.

הזמנה תביעה לגמלת סיעוד (2600)הורדה תביעה לגמלת סיעוד (2600)מילוי תביעה לגמלת סיעוד (2600) (נפתח בחלון חדש)
תביעה לבדיקה מחדש למבוטח אשר חלה אצלו החמרה במצב הרפואי
הזמנה בקשה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה (2620)הורדה בקשה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה (2620)מילוי בקשה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה (2620) (נפתח בחלון חדש)

טופס זה מיועד למקבלי קצבת סיעוד ברמה 1, המבקשים לקבל קצבה מלאה או חלקית בכסף.

 הורדה בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה ראשונה - 2.5 עד 3 נקודות (2672)
טופס זה מיועד למקבלי קצבת סיעוד ברמות 2 עד 6, המבקשים לקבל חלק מהקצבה בכסף או לשנות את סל שירותי הסיעוד.
 הורדה בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה 2 עד 6 (2673)
טופס הבקשה מיועד לזכאים לגמלת סיעוד, המעסיקים מטפל צמוד ומבקשים לקבל גמלה בכסף במקום גמלת שירותים, ועומדים בתנאים שנקבעו לקבלת גמלה בכסף.
הזמנה גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)הורדה גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)

הטופס מיועד לחברות חדשות, הנותנות שירות לזכאי גמלת סיעוד (לאחר זכיה במכרז).

 הורדה פתיחת תיק לנותן שירות (2614)
 הורדה הצהרה לקביעת מעמד "בודד" (2670)
 הורדה אישור על מגורים במוסד/בית אבות
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית