תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)

תביעה לתוספת תשלום בקצבת שאירים לילדים הלומדים בכתות ט' - יב'