תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416)

בקשה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה לאחר פטירת מבוטח למי שלא הגיש תביעה לקצבת שאירים