תביעה לגמלה מיוחדת לאזרח ותיק - זקנה (4501)

בקשה לקבלת גמלת זקנה מיוחדת לתושב ישראל שלא היה מבוטח (עלה לארץ לאחר שהגיע לגיל הפרישה).