תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506)

בקשה לקצבת שאירים לאלמנה וליתומים של תושב ישראל שלא היה מבוטח (עלה לארץ לאחר גיל הפרישה).