תביעה לקצבת אזרח ותיק - זקנה (480)

אנו מברכים אותך בהגיעך לגיל פרישה, ומאחלים לך בריאות איתנה.

הטופס מיועד לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה, ומבקשים לקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהביטוח הלאומי.

כדי לזרז את תהליך קבלת הקצבה, כחודש לפני שתגיע/י לגיל פרישה נשלח לך בדואר באופן יזום תביעה לקצבת אזרח ותיק, לכתובת המופיעה במשרד הפנים.
בתביעה שנשלח לך יופיעו כבר הפרטים האישיים שלך, ולנשים- יופיע גם פירוט של תקופות הביטוח שצברו. בתביעה באתר לא מופיעים פרטים אלה ותתבקש/י למלא אותם.

סרטון הדרכה למילוי הטופס