תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)

בקשה לקבלת תוספת בקצבה של בן הזוג למי שלא מקבל גמלה אחרת מהמוסד.