אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (485)

  אישור הקיבוץ על עיסוק, שכר ושעות עבודה של חבר קיבוץ שעובד בקיבוץ או שעובד מחוץ לקיבוץ.