תביעה לקצבת אזרח ותיק (זיקנה) (10480) Old Age Pension Claim

תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
   Claim for an Old-Age Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.