מבחן הכנסות (486) / Income Examination

טופס זה מיועד למי שתובע קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל.
עליך להצהיר באמצעות טופס זה על הכנסותיך ועל הכנסות בן/בת הזוג, לצורך בדיקת זכאותך לקצבת אזרח ותיק ולתוספת עבור בן/בת הזוג.