אזרח ותיק (זקנה)


אזרח ותיק (זקנה)

טופסהזמנההורדהמילוי
הטופס מיועד למילוי על ידי:
  •  תושב/ת ישראל מגיל 67 ומעלה
  • עבד כשכיר 3 חודשים לפחות, לפני היציאה לחל"ת או הפיטורים.
  • תקופת הפסקת העבודה או החל"ת היא לפחות 30 ימים.

לתשומת לבך, אם אתה מקבל פנסיה - תהיה זכאי למענק רק אם סכום הפנסיה החודשית ברוטו נמוך מ-5,000 ש"ח.

את הבקשה ניתן למלא באופן מקוון או למלא באופן ידני, ולשלוח באמצעות האתר . יש לבחור בנושא "קצבת אזרח ותיק"

אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית חשוב להפעילה לפני מילוי הבקשה מידע והנחיות להפעלת תעודת הזהות (עדכון הפעלת תעודת הזהות עשוי לקחת עד שני ימי עסקים)

 

 הורדה בקשה למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה שהפסיקו לעבוד עקב הקורונה (489) מילוי בקשה למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה שהפסיקו לעבוד עקב הקורונה (489) (נפתח בחלון חדש)

הטופס מיועד לתושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה, ומבקשים לקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי.


לתשומת לבכם, חודש לפני שהמבוטח מגיע לגיל הפרישה שולח אליו הביטוח הלאומי לביתו את טופס התביעה לקצבת זקנה, לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים.
בטופס שנשלח למבוטחים רשומים כבר הפרטים האישים שלהם, ולנשים מצורף דף על תקופות הביטוח שצברו.
בטופס הנמצא כאן באתר לא מופיעים הפרטים האישיים ולא מצורפות תקופות הביטוח.

סרטון הדרכה למילוי הטופס

הזמנה תביעה לקצבת אזרח ותיק - זקנה (480)הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק - זקנה (480)מילוי תביעה לקצבת אזרח ותיק - זקנה (480) (נפתח בחלון חדש)
בקשה לקבלת גמלת זקנה מיוחדת לתושב ישראל שלא היה מבוטח (עלה לארץ לאחר שהגיע לגיל הפרישה).
הזמנה תביעה לגמלה מיוחדת לאזרח ותיק - זקנה (4501)הורדה תביעה לגמלה מיוחדת לאזרח ותיק - זקנה (4501)
בקשה לקבלת השלמת הכנסה נוסף על קצבת אזרח ותיק או קצבת השאירים, כדי להבטיח לך הכנסה בשיעור המינימלי.
 הורדה תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות אזרח ותיק (זקנה) ושאירים (430)מילוי תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות אזרח ותיק (זקנה) ושאירים (430) (נפתח בחלון חדש)
בקשה לקבלת תוספת בקצבה של בן הזוג למי שלא מקבל גמלה אחרת מהמוסד.
הזמנה תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)הורדה תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (484)

בקשה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה לאחר פטירת מבוטח למי שלא הגיש תביעה לקצבת שאירים

הזמנה תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416)הורדה תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416)
טופס אישור חיים מהווה אסמכתא לקיומך בפני הקונסוליה או בפני הגורם המוסמך לכך על פי חוקי המדינה.
 הורדה Life Certificate / אישור חיים (10420)
  אישור הקיבוץ על עיסוק, שכר ושעות עבודה של חבר קיבוץ שעובד בקיבוץ או שעובד מחוץ לקיבוץ.
 הורדה אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (485)
תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
   Claim for an Old-Age Pension from a country which has a bilateral social security convention with Israel.
 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זיקנה) (10480) Old Age Pension Claim
תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Demande de pension personnelle de l'organisme
israélien, à remplir par les résidents de l'état de Convention.

 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (20480) Demande de pension personnelle
תביעה לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל, למילוי ע"י תושב/ת מדינת אמנה.
Nationalversicherungsanstalt in Antrag auf Altersrente von der Israel Auszufüellen von Einwohnern der Abkommensländer
 הורדה תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה) / (30480) Antrag auf Altersrente

טופס זה מיועד לחבר קיבוץ שמקבל קצבת זקנה ותובע תוספת עבור בן/בת זוג. הטופס ימולא על ידי חבר הקיבוץ בשיתוף מזכירות הקיבוץ.

 הורדה חבר קיבוץ - תוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (491)
טופס זה מיועד למי שמקבל/ת קצבת זקנה ותובע תוספת עבור בן /בת זוג .בטופס זה על מקבל הקצבה למלא את הכנסותיו של בן/בת זוג מכל המקורות ולצרף אישורים בהתאם.​
 הורדה הצהרת הכנסות לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (409)
טופס זה מיועד לחבר קיבוץ שהתאלמן ומגיש תביעה לקצבת שאירים.
אלמן/חבר קיבוץ ,מלא את טופס בעזרת מזכירות הקיבוץ, ציין את כל ההכנסות שרשומות בטופס וצרף אישורים.
 הורדה חבר קיבוץ - אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות של אלמן (490)
טופס זה מיועד לאלמן/נה שמקבלים קצבת שאירים וחיים עם בן/בת זוג  או נישאו.
בטופס זה על האלמן/נה למלא את מספר זהותו של הבן/בת זוג ואת המועד שבו השתנה סטאטוס המצב המשפחתי להלן נשואין או ידועים בציבור.​
 הורדה הצהרה ועדכון מצב משפחתי (408)
טופס זה מיועד למי שתובע קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהביטוח הלאומי בישראל.
עליך להצהיר באמצעות טופס זה על הכנסותיך ועל הכנסות בן/בת הזוג, לצורך בדיקת זכאותך לקצבת אזרח ותיק ולתוספת עבור בן/בת הזוג.
 הורדה מבחן הכנסות (486) / Income Examination