הצהרת הכנסות לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (409)

טופס זה מיועד למי שמקבל/ת קצבת זקנה ותובע תוספת עבור בן /בת זוג .בטופס זה על מקבל הקצבה למלא את הכנסותיו של בן/בת זוג מכל המקורות ולצרף אישורים בהתאם.​