חבר קיבוץ - תוספת עבור בן/בת זוג בקצבת אזרח ותיק - זקנה (491)

טופס זה מיועד לחבר קיבוץ שמקבל קצבת זקנה ותובע תוספת עבור בן/בת זוג. הטופס ימולא על ידי חבר הקיבוץ בשיתוף מזכירות הקיבוץ.