דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

טפסים

​​​​​באתר זה תמצאו את טפסי הביטוח הלאומי, שבאמצעותם תוכלו להגיש תביעה לקצבה ולטפל בעניין דמי הביטוח.
הטפסים הם בפורמט PDF, ולשם צפייה והדפסה נדרשת תוכנת Acrobat Reader,

ניתן להעביר אלינו את הטפסים באמצעות:

  • האתר
  • מילוי ושליחה אונליין - מילוי הטפסים ושליחתם און-ליין מייעל את הטיפול בבקשה ומקצר את משך הטיפול
  • בדואר - יש לשלוח לכתובת הסניף המטפל. איתור פרטי הסניף
  • פקס - יש לשלוח למספר הפקס של המחלקה המטפלת. לאיתור מספר הפקס , יש לאתר את פרטי הסניף ובכרטיס הביקור של הסניף י ש לפתוח את כרטיסיית פרטי מחלקות
  • תיבת השירות - נמצאות בכניסה לסניף. ניתן להניח בתיבה את הטפסים בכל שעה שנוחה לכם.

טפסים בערבית

 
TopOfThePage

כללי

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)הורדה הודעה על עדכון פרטים אישיים (900) (pdf)
תקציר
 הורדה טופס עדכון פרטי חשבון בנק (902) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי - טופס א' (11) (pdf)
תקציר
 הורדה פנייה לוועדה למסירת מידע (12) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע (16)הורדה בקשת גוף ציבורי לקבלת מידע (16) (pdf)
תקציר
הזמנה כתב ויתור לחברות הביטוח (17)הורדה כתב ויתור לחברות הביטוח (17) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להענקה מטעמי צדק (20) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להעברת כספים (715) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה למשרה פנויה בשירות המדינה (8015) (pdf)
תקציר
 הורדה פנייה לוועדת תביעות (910) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע (851) (pdf)
תקציר
 הורדה טופס בקשה לבחינת חובות (3199) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לתשלום מקדמה עקב מצב מצוקה חמור שנוצר בשעת חירום (27) (pdf)


אבטלה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה אישור המעסיק על תקופת ההעסקה והשכר (1514) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך (1517)הורדה תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך (1517) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לדמי אבטלה (1500)הורדה תביעה לדמי אבטלה (1500) (pdf) מילוי תביעה לדמי אבטלה (1500) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה שאלון לבדיקת יחסי עובד ומעסיק, לצורך קביעת זכאות לדמי אבטלה או למענק לחייל משוחרר (1503) (pdf)


אלימות במשפחה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235)הורדה תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235) (pdf)


אמהות

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355)הורדה תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355) (pdf) מילוי תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת (355) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330)הורדה תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון (330) (pdf)
תקציר
 הורדה אישור רפואי להמשך גמלה לשמירת הריון (331) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (360)הורדה תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג (360) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתשלום גמלת הורים להורים מאמצים, להורים המשמשים כמשפחת אומנה, ולאב ביולוגי שאין אתו בת זוג (356) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300)הורדה תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז (300) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/גמלת הורים למאמצת (368) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתשלום דמי לידה או גמלת הורים לאם מאמצת - לחברת קיבוץ (357) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה (380) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתשלום תגמול מיוחד לבן זוג של יולדת נכה (361) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתשלום קצבה מיוחדת ליולדת נכה שאין איתה בן זוג (362) (pdf)
 הורדה תביעה לתשלום הפרשים (363) (pdf)


אמנות בינלאומיות

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה בקשת מעסיק להמשך ביטוח של עובד בישראל שנשלח לעבוד במדינות אמנה (144) (pdf)
תקציר
 הורדה אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי (pdf)
תקציר
 הורדה אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי (pdf)
תקציר
 הורדה אוסטריה - נתונים נוספים עבור מי שמתגורר בישראל ותובע קצבאות מהמוסד לביטוח סוציאלי באוסטריה (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל (851) (pdf)
תקציר
 הורדה בלגיה – בקשה לקצבת זקנה או שאירים (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - טופס תביעה לקצבת זקנה מגרמנה (di1) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - טופס תביעה לקצבת שאירים מגרמניה (Di2) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה – אישור חיים לביטוח הסוציאלי בגרמניה (A1003) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - בקשה לקצבת אלמן/ה עבור השאירים של פועלי גטאות לשעבר המתגוריים מחוץ לגרמניה (500 ZRBG) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - בקשה לקצבת זקנה עבור פועלי גטו לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (ZRBG 100) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה - דוגמה של הצהרה על חישוב הקצבה מחדש 2014 (932 ZRBG 933 ZRBG) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה – מידע מורחב על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 122) (pdf)
תקציר
 הורדה גרמניה – מידע מקוצר על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 123) (pdf)
תקציר
 הורדה דנמרק - טופס תביעה לקצבת זקנה מדנמרק (pdf)
תקציר
 הורדה דנמרק - טופס תביעה לקצבת שאירים מדנמרק (pdf)
תקציר
 הורדה סלובקיה - דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל (pdf)
תקציר
 הורדה סלובקיה - טופס תביעה לקצבאות זקנה שארים ונכות מסלובקיה (pdf)
תקציר
 הורדה סלובקיה - פרטים על חשבון בנק (pdf)
תקציר
 הורדה רומניה - טופס הצהרה על תקופות עבודה (pdf)
תקציר
 הורדה רומניה - טופס תביעה לקצבת זקנה מרומניה (pdf)
תקציר
 הורדה רומניה - טופס תביעה לקצבת נכות מרומניה (pdf)
תקציר
 הורדה רומניה - טופס תביעה לקצבת שארים מרומניה (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה האנגלית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה הגרמנית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת זקנה משוויץ (pdf)
 הורדה שוויץ - טופס בשפה הצרפתית למילוי על ידי מי שגר בישראל ומבקש לקבל קצבת שארים משוויץ (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לקצבת נכות כללית על פי האמנות הבינלאומיות (9135) (pdf)


אסירי ציון / הרוגי מלכות

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון (5910)הורדה בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסיר ציון / עציר ציון (5910) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)הורדה בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900)הורדה בקשה להכרה/ תגמולים לבני משפחה של אסירי ציון/ הרוגי מלכות (5900) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)הורדה בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב של אסיר ציון (5904) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית אסירי ציון (7117) (pdf)


דמי ביטוח

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה דין וחשבון רב שנתי (6101)הורדה דין וחשבון רב שנתי (6101) (pdf) מילוי דין וחשבון רב שנתי (6101) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
הזמנה שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627)הורדה שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה להחזר יתרת זכות (6130)הורדה בקשה להחזר יתרת זכות (6130) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לתיקון מקדמות (672)הורדה בקשה לתיקון מקדמות (672) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134)הורדה בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות (630) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה על שיתוף בנכסים (631) (pdf)
תקציר
 הורדה רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש (612) (pdf)
תקציר
הזמנה שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628)הורדה שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628) (pdf)
תקציר
 הורדה הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125) (pdf)
תקציר
 הורדה שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625) (pdf)
תקציר
הזמנה הצהרת עיסוקים (6131)הורדה הצהרת עיסוקים (6131) (pdf)
תקציר
 הורדה שאלון לרישום נפש (1050) (pdf)
תקציר
 הורדה שאלון מפורט לידועים בציבור (107) (pdf)
תקציר
 הורדה הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (111) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (109) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (110) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (626) (pdf)
תקציר
 הורדה ביטול ייצוג (69) (pdf)
תקציר
הזמנה הוראה לחיוב חשבון בנק (6127)הורדה הוראה לחיוב חשבון בנק (6127) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרת בנות זוג מאותו מין (673) (pdf)
תקציר
 מילוי תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה הצהרת היעדרות עובד בשל מחלה/תאונה/ אבל/ שביתה/השבתה (6104) (pdf)
תקציר
 הורדה העסקת עובדים בחו"ל (105) (pdf)
תקציר
 הורדה דין וחשבון שנתי מפורט (6102) (pdf)


דמי תאונה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201)הורדה תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201) (pdf)
 הורדה ויתור סודיות (7102) (pdf)


הבטחת הכנסה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה טופס למילוי עצמי - תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (5619) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להבטחת הכנסה - טופס למילוי בעבור קטין (5622) (pdf)
 הורדה הצהרה לתובעת החיה בנפרד מבן הזוג (5612) (pdf)
 הורדה הצהרה לתובע החי בנפרד מבת הזוג (5613) (pdf)
 הורדה טופס למילוי על ידי מעסיק לתובעי הבטחת הכנסה שעובדים (5521) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה בהיעדר צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (5617) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע (7118) (pdf)
 הורדה הצהרה על חשבון בנק מוגבל (5615) (pdf)


זקנה ושאירים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לקצבת זקנה (480)הורדה תביעה לקצבת זקנה (480) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לקצבת שאירים (410)הורדה תביעה לקצבת שאירים (410) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (4501)הורדה תביעה לגמלת זקנה מיוחדת (4501) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506)הורדה תביעה לגמלת שאירים מיוחדת (4506) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להשלמת הכנסה למקבל קצבאות זקנה ושאירים (430) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (484)הורדה תביעה לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (484) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416)הורדה תביעה לתשלום מענק פטירה ו/או יתרת קצבה (416) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910)הורדה תביעה לדמי מחיה בעד יתום (2910) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרת הכנסות שארים/דמי מחייה (412) (pdf)
תקציר
 הורדה Life Certificate / אישור חיים (420) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה אישית לדמי קבורה (460)הורדה תביעה אישית לדמי קבורה (460) (pdf)
תקציר
 הורדה אישור הקיבוץ על עבודה ושכר (485) (pdf)
תקציר
 הורדה Survivors Pension Claim (Hebrew/ English 487 (pdf)
תקציר
 הורדה (488) Old Age Pension Claim (pdf)
תקציר
 הורדה חבר קיבוץ - תוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (491) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרת הכנסות לבדיקת זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג בקצבת זקנה (409) (pdf)
תקציר
 הורדה חבר קיבוץ - אישור הקיבוץ על עבודה, שכר והכנסות נוספות של אלמן (490) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה ועדכון מצב משפחתי (408) (pdf)
תקציר
 הורדה 486 - ביקורת הכנסות income investigation Old age pension (pdf)


ילדים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה בקשה לשינוי מקום תשלום, כתובת, מקבל קצבה (5026) (pdf)
תקציר
 מילוי בקשה לעדכון חשבון בנק - מילוי ושיגור (נפתח בחלון חדש)
תקציר
הזמנה טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (5025)הורדה טופס תביעה אישית לקצבת ילדים (5025) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לפיצול תיק (5020)הורדה בקשה לפיצול תיק (5020) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024)הורדה בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024) (pdf) מילוי בקשה לבדיקת זכאות למענק לימודים לגרוש/ה (5024) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
הזמנה מענק לימודים (5015)הורדה מענק לימודים (5015) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה על יציאת ילד/ים לחו"ל ועל כניסה של ילד/ים לארץ (5034) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לאיחוד תיקים (5021) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לקצבת ילדים לבעל שליטה או בעל מניות המועסק בחו"ל (5023) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לקצבת ילדים - ילד עולה ללא הורים (5018) (pdf)


ילד נכה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה (7824) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לגמלה לילד נכה (7821)הורדה תביעה לגמלה לילד נכה (7821) (pdf) מילוי תביעה לגמלה לילד נכה (7821) (נפתח בחלון חדש)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7112) (pdf)


מזונות

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)הורדה בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה על-פי חוק המזונות (5409) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להפסקת/חידוש מזונות (5422) (pdf)
 הורדה בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406) (pdf)
תקציר
 הורדה הוראה לחיוב חשבון בנק לחייבים במזונות (6019) (pdf)
 הורדה בקשה לביצוע פסק דין (5402) (pdf)


מייצגים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה הוראה לחיוב חשבון מבוטח/עצמאי (6127)הורדה הוראה לחיוב חשבון מבוטח/עצמאי (6127) (pdf)
 הורדה הוראה לחיוב חשבון העתק למעסיק (6978) (pdf)
 הורדה הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125) (pdf)
 הורדה הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124) (pdf)
תקציר
 הורדה הוספת משתמשים במערכת מייצגים באינטרנט (68) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט (630) (pdf)
תקציר
 הורדה יפוי כח למייצגים שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות" (70) (pdf)


מילואים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501)הורדה תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים (501) (pdf)
 הורדה בקשה לתשלום מקדמה על חשבון תגמולי מילואים (509) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה אישית לתגמולי מילואים (502)הורדה תביעה אישית לתגמולי מילואים (502) (pdf) מילוי תביעה אישית לתגמולי מילואים (502) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (503) (pdf) מילוי שינוי חשבון בנק/כתובת להחזר תגמולי מילואים למעסיק (503) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה אישור המעסיק על עבודה ושכר (510) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להענקה בעד השתתפות בחינוך קדם צבאי (504) (pdf)


מענק לעבודה נדרשת

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום מענק (1521)הורדה תביעה לתשלום מענק (1521) (pdf) מילוי תביעה לתשלום מענק (1521) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (1502) (pdf)
 הורדה אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת (1520) (pdf)
תקציר
 הורדה אישור העסקה לטיפול וסיוע בבית (1505) (pdf)


מעסיקים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (100) (pdf)
תקציר
 הורדה כרטיס עובד (103) (pdf)
תקציר
 הורדה הודעה על העסקת עובד/ת במשק בית (614) (pdf) מילוי הודעה על העסקת עובד/ת במשק בית (614) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (619) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי (620) (pdf)
תקציר
 הורדה דין וחשבון של קיבוץ ומושב שיתופי על חברים (622) (pdf)
תקציר
 הורדה דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (623) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרת עובד למעסיק משני (644) (pdf)
תקציר
 הורדה הודעת קבלן המשנה (648) (pdf)
תקציר
 הורדה 649 - דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות. (pdf)
תקציר
 הורדה 652 - דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות (659) (pdf)
תקציר
 הורדה הודעת מעסיק על סגירת תיק (699) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (752) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (753)הורדה בקשה לתיאום דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרבית (753) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לביטול / הפחתה (754) (pdf)
תקציר
 הורדה הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978) (pdf)
תקציר
 הורדה 70 - ייפוי כוח למייצגים (שאינם מקושרים לאתר "ייצוג לקוחות") (pdf)
תקציר
 הורדה העסקת עובדים בחו"ל (105) (pdf)


ניידות

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)הורדה בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220) (pdf)
 הורדה בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7115) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)הורדה תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200) (pdf)
תקציר
 הורדה  הצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8236) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201) (pdf)


נכות כללית

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)הורדה תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801) (pdf) מילוי תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה השלמת מידע לתשלום תוספת עבור בן/בת זוג וילדים (7803) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג (3296)הורדה בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג (3296) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן/זוג (3209) (pdf)
תקציר
הזמנה כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810)הורדה כתב ערר על ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי (7810) (pdf)
 הורדה לרון - כתב ויתור סודיות רפואית - (7116) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7111) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)הורדה בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842) (pdf)
 הורדה פרטים רפואיים לחולי פרקינסון לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי (3222) (pdf)


שירותים מיוחדים

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849)הורדה תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849) (pdf) מילוי תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (7849) (נפתח בחלון חדש)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7113) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850) (pdf)


נפגעי עבודה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)הורדה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) (pdf) מילוי תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
 הורדה תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה (202) (pdf)
תקציר
 הורדה טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250) (pdf)
תקציר
 הורדה אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי (283) (pdf)
 הורדה דמי פגיעה - כתב ויתור סודיות רפואית (7101) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)הורדה תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200) (pdf) מילוי תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200) (נפתח בחלון חדש)
תקציר
הזמנה תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279)הורדה תביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228)הורדה תביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215)הורדה תביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210)הורדה תביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213)הורדה תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230)הורדה תביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230) (pdf)
תקציר
הזמנה איגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית - נפגעי עבודה (759)הורדה איגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית - נפגעי עבודה (759) (pdf)
 הורדה נכות מעבודה - כתב ויתור סודיות רפואית (7103) (pdf)
 הורדה תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282) (pdf)
תקציר
 הורדה ערר על ההחלטה של וועדה רפואית מדרג ראשון (247) (pdf)


נפגעי פוליו

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו התשס"ז-2007 (7870 )הורדה תביעה לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו התשס"ז-2007 (7870 ) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7114) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת פוליו (7872) (pdf)


נפגעי פעולות איבה

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה תביעה להכרה לצורך החזר כספי לנזק שנגרם לאביזר רפואי משקפיים, מכשירי שמיעה (605) (pdf)
הזמנה הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580)הורדה הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי (580) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות (581) (pdf)
תקציר
 הורדה (597) הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/ Notice of Injury in a Hostile Act (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7107) (pdf)
תקציר
 הורדה אישור חיים (588) (pdf)
תקציר
 הורדה הצהרה לצורך קבלת תגמול טיפול רפואי (594) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתגמול מחוסר פרנסה/נצרך/פרישה מוקדמת (379) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה להחמרת מצב לפי סעיף 73 לחוק הנכים תגמולים ושיקום (603) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה (582) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לתשלום תגמולים והטבות לאלמן/ה שנישא/ה (583) (pdf)
תקציר
 הורדה תביעה לתגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה/ Claim of Compensation for the Family of a Victim of a Hostile Act (584) (pdf)
 הורדה הצהרה בדבר תוספת תגמול לשכול מחוסר פרנסה (586) (pdf)
תקציר
 הורדה טופס תביעה לתשלום מענק גיל 30/נישואין ליתום - 600 (pdf)
תקציר
 הורדה בקשה לוועדת חריגים או לסיוע לפנים משורת הדין (596) (pdf)
 הורדה בקשת מענק/הלוואה (590) (pdf)


סיעוד

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לגמלת סיעוד (2600)הורדה תביעה לגמלת סיעוד (2600) (pdf)
תקציר
הזמנה בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה (2620)הורדה בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה (2620) (pdf)
תקציר
הזמנה גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655)הורדה גמלת סיעוד בכסף במקום שירותים למי שמעסיק מטפל צמוד (2655) (pdf)
 הורדה כתב ויתור סודיות רפואית (7109) (pdf)
תקציר
 הורדה פתיחת תיק לנותן שירות (2614) (pdf)
 הורדה הצהרה לקביעת מעמד "בודד" (2670) (pdf)
 הורדה טבלאות ותעריפים של מוצרי ספיגה (2625) (pdf)


פשיטות רגל

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פטורין (5305)הורדה תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פטורין (5305) (pdf)
תקציר
הזמנה תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)הורדה תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310) (pdf)


קרנות

טופסהזמנההורדהמילוי
 הורדה בקשה למימון מחקרים ופרויקטים- קרן מנוף (rtf)
תקציר
 הורדה פנייה לקרן למפעלים מיוחדים (rtf)
 הורדה פנייה למחלקה לקידום תוכניות בסיעוד בנושא פרוייקט קהילתי (מעלון) (doc)
 הורדה 8422- תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (doc)
 הורדה 8424- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- מעסיקים פרטיים (doc)
 הורדה 8425- מיזם ניסיוני לשילוב אוכלוסיה עם נכות בתעסוקה- ארגונים מתווכים (doc)
תקציר
 
 הורדה 8445 - הצעת מחקר להערכת תוכנית באגף הקרנות (docx)
 הורדה בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים (doc)
 הורדה אישור מורשי חתימה (8447) (doc)


שיקום

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה 269 - דף מידע על מטפל וקביעת מעמד (pdf)
תקציר
 הורדה 277 - טיפול פסיכולוגי-טופס דיווח חודשי (pdf)
תקציר
 הורדה 278 - טופס הצהרה על נוכחות בלימודים או בהכשרה מקצועית (pdf)
תקציר
 הורדה 281 - תביעה למקדמת שיקום (pdf)
תקציר
 הורדה 282 - תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודה (pdf)
תקציר
 הורדה 291 - הצהרה דמי שיקום (pdf)
תקציר
 הורדה 292 - טופס דיווח ומעקב של שרותי ההשמה (pdf)
תקציר
 הורדה 295 - הצהרה (לצורך החזרי כלכלה) (pdf)
תקציר
 הורדה 387 - סיוע בעזרת הזולת למשפחות נפגעי איבה (pdf)
תקציר
 הורדה 388 - העסקת מטפל למשפחות נפגעי איבה הבטחת זכויות סוציאליות (pdf)
תקציר
 הורדה 392 הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם) (pdf)
 הורדה 394 דרישת תשלום עבור מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם) (pdf)
 הורדה 395 דיווח מתן שיעורי עזר בחודש (pdf)
 הורדה 396 הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם) (pdf)
תקציר
 הורדה 587- בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים/לאחים של נספים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאיים (pdf)
תקציר
 הורדה 2350 - מידע לסטודנט עם לקות שמיעה-נוהל תשלום סל שירותי הנגשה (pdf)
תקציר
 הורדה 2352 - הצעת מחיר למתן שירותי תרגום/תמלול (pdf)
 הורדה 2355 דרישה לתשלום עבור מתן שירותי תרגום/תמלול/שקלוט (מסלול תשלום לסטודנט) (pdf)
 הורדה 2356 - טופס דיווח שעות מתן שירותי תרגום/תמלול (pdf)
תקציר
 הורדה 2357 - אישור קבלת תשלום בגין תרגום/תמלול (pdf)
תקציר
 הורדה 270 - תביעה למתן שיקום מקצועי (pdf)
תקציר
 הורדה 271 - תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון (pdf)
תקציר
 הורדה 266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה (pdf)
תקציר
 הורדה 590- בקשת מענק/הלוואה (שיקום נפגעי פעולות איבה) (pdf)
תקציר
 הורדה 267 - בקשה לסיוע במענק למכשירים בתכנית השיקום (pdf)
תקציר
 הורדה 285 - נהלים בתקופת השתתפות בתוכנית שיקום מקצועי (pdf)
תקציר
 הורדה 286 - מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים (pdf)
תקציר
 הורדה 290 הצהרה על מלגה או מימון לימודים (pdf)


סיוע במימון מחקרים

טופסהזמנההורדהמילוי
 הורדה בקשה למענק לתלמידי תואר שלישי (doc)


ייעוץ לקשיש

טופסהזמנההורדהמילוי
תקציר
 הורדה בקשה להפניית מתנדב לביקור בית (4303) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשת השתתפות בקבוצת תמיכה (4337) (pdf)
תקציר
 הורדה בקשת השתתפות ביום מידע (4338) (pdf)

 
Please Wait