תביעה אישית לתגמולי מילואים (502)

מיועד להגשת תביעה אישית לתגמולי מילואים על ידי מי שאינו עובד שכיר (חודשי). יש לצרף לתביעה אישור מצה"ל - טופס 3010.