חישוב סכום תגמולי מילואים


מחשבון זה מיועד למעסיק ולמשרת במילואים, לצורך חישוב משוער של תגמולי מילואים לתקופות שירות בשנה נוכחית.

תגמולי המילואים משולמים לכל מי שמשרת במילואים: עובד שכיר, עצמאי, תלמיד ישיבה, סטודנט ומי שאינו עובד.

מי שהפסיק לעבוד, ויצא לשירות מילואים בתוך 60 ימים מיום הפסקת העבודה, יחושבו לו התגמולים לפי הכנסתו מעבודה.

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
לתשומת לבך, גובה תגמולי המילואים ייקבע רק על ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.

צעד ראשון אתה נמצא בשלב 1 מתוך 3

תקופת שירות המילואים (עד 120 ימים)
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000