תוספת לתגמול למשרתים במילואים ששכרם עלה

הביטוח הלאומי ישלם תוספת לתגמול המילואים לעובדים שכירים ועצמאים ששכרם עלה ב- 20% לפחות, למשך 3 חודשים רצופים לפחות.
התוספת תשולם לזכאים רטרואקטיבית עבור תקופות שירות מ-1 בינואר 2022.

באתר זה ריכזנו את תנאי הזכאות לתוספת בהתאם למעמדך כשכיר או עצמאי, וכן מידע על סכום התוספת ואופן הגשת בקשה.