מידע מקוצר על תיקון חוק הגטאות 2014 (ZRBG 123)

מידע מקוצר על מהות שינוי: התפתחות החוק חוג הזכאים ותנאי הזכאות. המידע מיועד למי שכבר מקבל קצבה על פי חוק הגטאות הגרמני.
מידע מורחב על מהות שינוי חוק הגטאות הגרמני