חברי המועצה ה-16


ארגוןשם ומשפחהמייל
משרד הרווחה – שר העבודה והרווחה - יו"ר המועצהח"כ איציק שמולי
yaelmi@molsa.gov.il
משרד הרווחה – מנכ"ל משרד העבודה והרווחה
ד"ר אביגדור קפלן
mankal@molsa.gov.il
משרד האוצרעלי בינג
elibing@mof.gov.il

מרכז השלטון המקומי

איציק דנינו
danino-etsik@ofaqim.muni.il
ההסתדרות הכלליתמיה פרי אלתרמן
Mayap@histadrut.org.il
ההסתדרות הכלליתאריה פנסוPanas015@gmail.com
ההסתדרות הכללית
אופיר אלקלעי
ofiralc@histadrut.org.il
הסתדרות  העובדים הלאומית
שולי ביטון
sbiton@leumit.co.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםאביגדור פרויד
frav10@gmail.com
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםרווית גרוס
ravit@aci.org.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםאלי כהן
elic@termokir.co.il
נציגות ארגוני נשים - נעמ"ת
גלי עציון
gali_ek@hotmail.com
מוגבלויות - ארגון נכי ואלמנות נפגעי עבודה
אבי עמידורAviamidor1@gmail.com
לשכת ארגוני העצמאייםעו"ד רועי כהן
Roee77@zahav.net.il
מומחיםרמי הוד
ramihod@gmail.com
מומחיםאינסאף אבו שארב
insafshareb@gmail.com
מומחיםמומי דהן
momi.dahan@mail.huji.ac.il
מומחים נורית דאבוש
nd01@walla.com
מומחיםיצחק בריק
brick1@netvision.net.il