הגשת תלונה לאגף פניות הציבור
​אגף פניות הציבור משמש כתובת למבוטחים, המעוניינים להתלונן על כל נושא בתחומי הפעילות של הביטוח הלאומי.

שימו לב, לפני שאתם פונים לאגף לפניות הציבור, אנו מציעים לכם למצות את אפשרות הפנייה באמצעות האתר בבירורים אישיים ובשאלות כלליות,
ואת האפשרות לפנות למוקד הטלפוני, לסניפים ולערוצים נוספים.

ניתן להתלונן על:

 1. פעולה או החלטה של הביטוח הלאומי או של עובד בביטוח הלאומי בניגוד למינהל תקין או בניגוד לחוקים ולתקנות של הביטוח הלאומי.
 2. ליקויים בשירות או ביחס למבוטח.
 3. ליקויים בתהליכי עבודה.

אופן הטיפול בפנייה:

אנו נעביר את התלונה לבירור מול הסניף או האגף הרלוונטי, תוך מיצוי זכויותיו של הפונה, ובמידת הצורך נברר מול גורמים נוספים לפי העניין, כגון הסמנכ"ל הרלוונטי, היועץ המשפטי.

בסיום הבירור נשלח לפונה מענה בכתב.

אנו מייחסים חשיבות לכל פנייה ופנייה, ופועלים לבדיקה מקיפה, מקצועית וממצה ככל הניתן ולהפקת הלקחים הנדרשים.

לקבלת טיפול מהיר, נא הקפידו על הפרטים האלה:

 • יש לרשום את הפרטים האישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות מלא.
 • יש לציין כתובת מלאה כולל מיקוד. תשובה תישלח לכתובת המבוקשת רק אם היא מעודכנת בביטוח הלאומי.
 • רצוי לקצר בדברים ולציין פרטים חיוניים בלבד שיקלו על בירור הפנייה.
 • אין לפנות בעניינים שנמצאים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.
 • פנייה לאגף פניות הציבור אינה עוצרת כל הליך אחר, לרבות, הליכי אכיפה ומועדים הקבועים בחוק להגשת ערעור.

ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

 • בטופס מקוון
 • בדואר: האגף לפניות הציבור, רחוב יפו 217 ירושלים, 9199908
 • בפקס: 02-6525038
 • בטלפון: 02-6709070 בימים ראשון עד חמישי בשעות 13:00 – 15:00
  שימו לב, המענה הטלפוני נועד רק לבירורים הקשורים בטיפול בפניות שכבר הוגשו לאגף.
  בבירורים אחרים יש לפנות למוקד הטלפוני הארצי בטלפון 6050*.