הגשת תלונה לאגף פניות הציבור


לידיעתך,

היחידה לפניות הציבור משמשת כתובת לציבור המבוטחים, המעוניינים להתלונן על כל נושא בתחומי הפעילות של הביטוח הלאומי.

לפני שאתם פונים לאגף לפניות הציבור, אנו מציעים לכם למצות את אפשרות הפנייה באמצעות האתר בבירורים אישיים ובשאלות כלליות, ואת האפשרות לפנות למוקד הטלפוני, לסניפים ולערוצים נוספים.

לקבלת טיפול מהיר, נא הקפידו על הפרטים האלה:

 • יש לרשום את הפרטים האישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות מלא.
 • יש לציין כתובת מלאה כולל מיקוד. תשובה תישלח לכתובת המבוקשת רק אם היא מעודכנת במוסד לביטוח לאומי.
 • רצוי לקצר בדברים ולציין פרטים חיוניים בלבד שיקלו על בירור הפנייה.
 • אין לפנות בעניינים התלויים ועומדים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.
 • פנייה לאגף פניות הציבור אינה עוצרת כל הליך אחר, לרבות, הליכי אכיפה ומועדים הקבועים בחוק להגשת ערעור.

ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

 • בטופס מקוון
 • בדואר: האגף לפניות הציבור, רחוב יפו 217 ירושלים, 9199908
 • בפקס: 02-6525038
 • בטלפון: 02-6709070 בימים ראשון עד חמישי בשעות 13:00 – 15:00
  שימו לב, המענה הטלפוני נועד רק לבירורים הקשורים בטיפול בפניות שכבר הוגשו לאגף.
  בבירורים אחרים יש לפנות למוקד הטלפוני הארצי בטלפון 6050*.