הגשת תלונה לאגף פניות הציבור


לידיעתך,

היחידה לפניות הציבור במוסד לביטוח לאומי משמשת כתובת לציבור המבוטחים, המעוניינים להתלונן על כל נושא בתחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי.

לפני שאתם פונים לאגף לפניות הציבור, אנו מציעים לכם למצות את אפשרות הפנייה באמצעות האתר בבירורים אישיים ובשאלות כלליות, ואת האפשרות לפנות למוקד הטלפוני, לסניפים ולערוצים נוספים.

לקבלת טיפול מהיר, נא הקפידו על הפרטים האלה:

  • יש לרשום את הפרטים האישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות מלא.
  • יש לציין כתובת מלאה כולל מיקוד. תשובה תישלח לכתובת המבוקשת רק אם היא מעודכנת במוסד לביטוח לאומי.
  • רצוי לקצר בדברים ולציין פרטים חיוניים בלבד שיקלו על בירור הפנייה.
  • אין לפנות בעניינים התלויים ועומדים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.
  • פנייה לאגף פניות הציבור אינה עוצרת כל הליך אחר, לרבות, הליכי אכיפה ומועדים הקבועים בחוק להגשת ערעור.

אופני הפנייה:

  • בטופס מקוון
  • בדואר: האגף לפניות הציבור, רחוב יפו 217 ירושלים, 9199908
  • בפקס: 02-6525038

מענה טלפוני:
המענה הטלפוני באגף לפניות הציבור נועד רק לבירורים הקשורים בטיפול בפניות שכבר הוגשו לאגף. בבירורים אחרים יש לפנות למוקד הטלפוני הארצי.
זמני המענה הטלפוני באגף: בימים א' – ה' בשעות 13:00 – 15:00
טל' 02-6709070.