כמה זמן עליי לעבוד כדי להיות זכאית לחופשת לידה?


נשים: צריכות לצבור עשרה חודשים מתוך 14 או 15 מתוך 22 שלפני יום הפסקת העבודה, לזכאות מלאה של 105 ימים.
או לצבור לפחות 6 חודשים מתוך 14 לזכאות חלקית של 56 ימים.
גברים: עליהם לצבור עשרה חודשים מתוך 14 או 15 מתוך 22 לזכאות מלאה בלבד. אין אפשרות לזכאות חלקית.