בחודש חמישי עברתי לידה שקטה האם אהיה זכאית לחופשת לידה?


עפ"י החוק, הגדרת לידה המזכה בגמלאות אמהות - 22 שבועות של הריון + יום אחד.​