דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

עובד/מעסיק עובד במשק בית

 

אני מעסיקה עובדת ניקיון באופן קבוע. העובדת מסרבת למסור את פרטיה האישיים. האם אפשר לדווח גם ללא הפרטים האישיים?

על-פי החוק חלה על המעסיק חובה לדווח על פרטי העובדים המועסקים במשק בית. אי-דיווח של פרטי העובד נחשב כאילו המעביד לא מילא את חובתו, ועלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.
כמו כן אם קרה מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת שקרה המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו של העובד כחוק, או לא שילם את דמי הביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על תשלום החוב בדמי הביטוח.

להוריי מטפלת סיעודית המועסקת 3.5 שעות במשך היום באמצעות חברת כוח-אדם, במימון המוסד לביטוח לאומי. אנו מממנים את שהיית המטפלת בלילות לצורך השגחה. האם עלינו לדווח ולשלם עבורה דמי ביטוח לאומי?

על-פי חוק הביטוח הלאומי חלה על כל מעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח בעד העובד. לכן עליכם לשלם דמי ביטוח על השכר שאתם משלמים באופן ישיר לעובדת.

אני אם במשפחה עצמאית ובשנה האחרונה אני נוהגת לצאת בממוצע אחת לחודש לסדנא ומעסיקה את השכנה בת ה- 17 כשמרטפית (בייביסיטר) לילדי. מהם החובות החלים עלי?

מדובר בעבודה הנכללת בהגדרת עבודה במשק בית. מאחר שהתקיימו יחסי עובד-מעביד יותר מ-7 ימים, חלה עלייך חובת דיווח ותשלום למוסד לביטוח לאומי בגין השמרטפית.

יש לנו 2 ילדים בגילאי בית הספר, ופעם בשבוע הם מקבלים שיעור פרטי בלימודי נגינה, שאותו מעבירה מורה בביתנו. האם עלינו לדווח ולשלם עבורה דמי ביטוח לאומי?

הוראה פרטית, בין אם היא נעשית בבית התלמיד ובין אם היא נעשית בבית המורה, אינה נכללת בהגדרת עבודה במשק בית, ולכן לא חלה עליכם חובת דיווח ותשלום. הדבר נכון גם לגבי מי שמעביר הנחיה של סדנאות וחוגים ומי שמלמד כל תחום שהוא, לרבות שיעורי תורה והכנה לבר-מצווה.

אני משמש כוועד הבית ואחראי על הזמנת עובד פעמיים בשבוע לניקיון הרכוש המשותף. האם עלי לפתוח תיק במשק בית, וכיצד?

כן. וועדי בתים המעסיקים עובד במשק הבית, חייבים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בעד העובד. את התיק יש לפתוח בסניף המוסד לביטוח לאומי השייך לאזור המגורים. כיום אין אפשרות לוועדי בתים לפתוח תיק באתר התשלומים.

במסגרת תפקידי כגבאי בית כנסת אני מעסיק עובדת ניקיון, שמקבלת שכר חודשי קבוע מקופת בית הכנסת. האם יש לדווח עבורה כעובדת במשק בית?

מוסדות דת אינם נחשבים משק בית, ולכן כל העסקה של עובד ניקיון או כל בעל מקצוע אחר לא ידווח באמצעות דיווח של משק בית. יש לפנות לביטוח הלאומי לבירור אופן הדיווח והתשלום.

בני החל ללמוד באוניברסיטה, ובכוונתי להעסיקו במשק ביתי. האם אני רשאית לדווח עליו כעובד במשק ביתי?

על-פי חוק הביטוח הלאומי אין מניעה משפטית שבן משפחה יוכר כעובד שכיר של קרובו, אולם צריכים להתקיים כמה תנאים כדי שבן המשפחה יוכר כעובד במשק בית, ושאין מדובר בעזרה משפחתית טבעית הדדית בין קרובים, שאינה נמדדת בכסף. להצגת התנאים כדי שבן משפחה ייחשב כעובד במשק בית לחץ כאן.

אני מעסיקה עובדת זרה בביתי. האם חלה עלי חובת דיווח ותשלום לביטוח הלאומי, על אף שביטחתי אותה בביטוח פרטי?

עובד תושב חוץ אינו מבוטח לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אך לעניין ענפי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי, חייב המעסיק לדווח ולשלם עבורו לביטוח הלאומי, גם אם המעסיק ביטח אותו בביטוח פרטי. עובד תושב חוץ במשק בית מבוטח בביטוח הלאומי לענף נפגעי עבודה ופשיטות רגל בלבד.

 
חדשות
 
Please Wait