מקבלת אבטלה ועכשיו ילדתי האם אהיה זכאית לחופשת לידה?


 אם עבדת לאחר תקופת האבטלה והפסקת את העבודה כשהיית בהריון, תוכלי להיות זכאית לדמי לידה בכפוף לשאר תנאי הזכאות.