כיצד מחושבים דמי לידה?


דמי הלידה מחושבים בהתאם להכנסה החייבת בדמי ביטוח.
חישוב דמי לידה ליום