חייל משוחרר בטיול בחו"ל - עם שחרורי מהשירות הצבאי אני עומד לנסוע לטיול ממושך של שנה בחו"ל. האם עלי לשלם דמי ביטוח בתקופה זו - למרות שלא תהיה לי כל הכנסה?


כן.  כל תושב ישראל מעל גיל 18 מבוטח וחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם אם אינו עובד.