דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

דמי ביטוח

לשליחת שאלה נוספת נא מלא טופס שאלות כלליות
 

פטור מתשלום דמי ביטוח, הכנסה מפנסיה - אילו גמלאים פטורים מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה?

1. מבוטח שהגיע לגיל פרישה.
2. אלמנה שהייתה עקרת בית, והיא מקבלת מן המוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבה לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה.
3. מבוטח נכה המקבל מן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או קצבת נכות של 75% זמנית, לשנה אחד לפחות, או נכות מעבודה.
4. אישה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים.

דיווח על העסקת עובד במשק בית שאינו רוצה למסור פרטים - אני מעסיק עובדת במשק בית שאינה רוצה למסור פרטים אישיים מזהים. האם חיוני למלא את פרטי העובדת בדוח?

כן. פרטי העובדת ותקופת ההעסקה שלה מועתקים למחשב המוסד וניתן לזהות את הפרטים אך ורק לפי מספרי זיהוי. אי מלוי הפרטים עשוי לגרום לקשיים בעת שהעובדת תגיש תביעה לביטוח הלאומי לתשלום קצבה, מכיוון שהיא לא תוכל להוכיח שאכן היא הייתה מבוטחת בתקופה הזאת.

תלמיד במוסד להשכלה גבוהה - אני סטודנט שנה א' במוסד להשכלה גבוהה. איני עובד ואין לי כל הכנסות. האם אני חייב לשלם דמי ביטוח לביטוח הלאומי?

אם אתה לומד במוסד לימודים מוכר ואינך עובד, ואין לך הכנסות העולות על 5% מהשכר הממוצע, עליך לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות כסטודנט. דמי הביטוח לסטודנט הינם 125 ש"ח (החל ב- 01.01.2016) לחודש.

תשלום דמי ביטוח בהוראת קבע - האם ניתן לשלם דמי ביטוח בהוראת קבע בבנק?

כן. אפשר לשלם את התשלומים השוטפים בהוראת קבע בבנק או על ידי חיוב כרטיס האשראי.
אפשר לשלם בדרך זו גם חובות קודמים והפרשי שומה. ואולם יש להודיע לסניף בכתב על האופן שבו אנו מעוניינים לפרוש את החוב.

 

חייל משוחרר בטיול בחו"ל - עם שחרורי מהשירות הצבאי אני עומד לנסוע לטיול ממושך של שנה בחו"ל. האם עלי לשלם דמי ביטוח בתקופה זו - למרות שלא תהיה לי כל הכנסה?

כן.  כל תושב ישראל מעל גיל 18 מבוטח וחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם אם אינו עובד.

ביטוח עקרת הבית - שמעתי שכל תושב בהגיעו לגיל 18 הוא מבוטח וחייב לשלם דמי ביטוח לביטוח הלאומי. מיד עם שחרורי מן הצבא נישאתי, איני עובדת, אלא עובדת במשק ביתי בלבד. האם אני חייבת לשלם דמי ביטוח?

כאישה נשואה העובדת במשק ביתה בלבד אינך מבוטחת ואינך חייבת בתשלום דמי ביטוח, ובתנאי שבן-זוגך הינו תושב ישראל.

מהם שיעורי דמי הביטוח שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי ויש לו הכנסות?

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק: 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ישלם המבוטח % 4.61 (החל ב- 01.07.2002) דמי ביטוח לאומי ו-% 5.00 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח בריאות, ומחלק ההכנסה שמעל  60% מהשכר הממוצע במשק: 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) ישלם  7.00 (החל ב- 01.01.2008) לביטוח לאומי ו-  5.00 (החל ב- 01.01.2006) לביטוח בריאות.

תשלום דמי ביטוח - בקרוב אתחיל לעסוק כעצמאי, מה עלי לעשות בנושא הביטוח הלאומי?

למידע אודות עובד עצמאי - לחץ כאן

תשלום דמי ביטוח - עובד שכיר: התחלתי לעבוד כשכיר במפעל. האם אני צריך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כך?

חובת הדיווח מוטלת על המעסיק, ועליו לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור עובדיו השכירים. המעסיק חייב לדווח על העובדים המועסקים אצלו ועל שכרם, ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבורם. המעסיק עצמו ינכה את דמי הביטוח המגיעים ממך מהשכר המשולם לך.

ואולם מי שלפני עבודתו כשכיר, לא עבד ושילם דמי ביטוח כלא עובד - עליו להודיע לביטוח הלאומי על התחלת עבודתו כשכיר, כדי שהביטוח הלאומי יפסיק לחייב אותו כלא עובד (הדיווח על התחלת עבודתו כשכיר מגיע לביטוח הלאומי ממס הכנסה רק כעבור זמן).

עובד ישראלי המועסק ע"י מעביד ישראלי בחו"ל - אני יוצא לעבודה בחו"ל מטעם המעביד הישראלי שלי.

תושב ישראל המועסק בחו"ל אצל מעביד ישראלי, וחוזה העבודה ביניהם נקשר בארץ, מבוטח על-פי חוק הביטוח הלאומי כמו עובד שכיר המועסק בארץ, ועל מעבידו לדווח עליו ולשלם דמי ביטוח בעבורו על-פי הכללים החלים על עובדים שכירים בארץ.

האם אישה נשואה, שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית, ויש לה הכנסה מעבודה חד- פעמית, חייבת לשלם דמי ביטוח?

אישה נשואה שעובדת -  חייבת בתשלום דמי ביטוח, גם אם מדובר בהכנסה מעבודה חד-פעמית.

בני זוג בעסק משותף - אני עובדת כעצמאית יחד עם בעלי. האם אני צריכה לשלם דמי ביטוח? אם כן, באיזה אופן תחולק ההכנסה שלי עם אישי?

אישה נשואה שעובדת כעצמאית בעסקו של בעלה, חלה עליה החובה להירשם בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח. בני זוג העובדים בעסק משותף יוכלו לחלק את ההכנסות מהעסק ביניהם ולשלם את דמי הביטוח כל אחד על-פי חלקו, ובלבד שהחלוקה ביניהם תהיה בין 1/3 ל- 2/3 של ההכנסה הכוללת. אם לאחד מבני הזוג יש הכנסות שאינן תלויות בעסק המשותף, לא יכול בעל ההכנסה הזאת לזקוף לחלקו אלא 1/3 מהכנסות העסק המשותף.

ברצוננו לפתוח גן פרטי, איך משלמים דמי ביטוח בשביל העובדים שלנו?

עליכם לפתוח תיק מעסיקים במס הכנסה, ואנו נקבל את המידע על כך. עם קבלת המידע אצלנו יישלחו אליכם הנחיות לאופן הדיווח ותשלום דמי הביטוח, לרבות הטפסים הרלוונטים.

האם יועץ המס שלי יכול לייצג אותי בביטוח הלאומי?

יועץ מס, שמורשה לייצג את הזולת לפני המוסד, הוא רק יועץ מס מוסמך, שעמד בבחינות המוסד לביטוח לאומי בהצלחה, וקיבל תעודה המעידה על כך.

מבחנים כאלה מתקיימים פעמיים בשנה, ומי שמעוניין להיבחן בהם מתבקש לעקוב אחר הפרסומים בעתונים, או להתקשר לגב' רונה אסף, טל' 02-6709995.

אני מעוניינת לטפל בילד בביתי. האם אני צריכה לפתוח תיק? מה עלי לעשות?

אם את מועסקת על ידי המתנ"ס או כל גורם אחר – את נחשבת כעובדת שכירה, והמעסיק חייב לשלם עבורך את דמי הביטוח. גם משכרך מנוכה אחוז מסוים. אם את עובדת באופן עצמאי -  את מתבקשת למלא טופס "דין וחשבון רב שנתי", שניתן להורידו מאתר המוסד לביטוח לאומי, ולשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך. לאחר שיעודכנו הפרטים אצלנו, תקבלי מאתנו הודעה לגבי תשלומי דמי הביטוח.

אני נוסעת לחו"ל עם בעלי וילדי לתקופה של כשנה. לשם כך התפטרתי מעבודתי בארץ. האם עלי לשלם דמי ביטוח לאומי מינימאליים עבור התקופה שבה אהיה בחו"ל?

אישה נשואה שאינה עובדת, אינה משלמת דמי ביטוח לאומי בתקופה זו.

דמי ביטוח - גמלאי בפרישה מוקדמת אני בן 55, ויצאתי החודש לפרישה מוקדמת. האם אני חייב לשלם דמי ביטוח מהכנסתי מהפנסיה?

גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה, וגמלאית שאינה נשואה ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה, ומשולמת להם פנסיה, חייבים בתשלום דמי ביטוח מן הפנסיה.

משלם הפנסיה חייב לנכות במקור מן הפנסיה את דמי הביטוח ולהעבירם למוסד לביטוח לאומי. "פנסיה" לעניין תשלום דמי ביטוח, היא קצבה המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד, או למי שהיה עובד, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית.

פנסיה המשולמת לשאיריו של גמלאי (כגון אלמנתו, בניו וכד') פטורה מתשלום דמי ביטוח. גמלאי בפרישה מוקדמת שהוא עובד שכיר או עובד עצמאי, או שניהם גם יחד, חייב בתשלום דמי ביטוח מכל מקורות ההכנסה שלו עד סכום המקסימום לתשלום דמי ביטוח 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014). גמלאי כאמור שהכנסתו החייבת בדמי ביטוח מכל המקורות עולה על המקסימום לתשלום דמי ביטוח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם מעל המקסימום.

אם אני עובד 10 שעות בחודש, מי צריך לשלם את דמי הביטוח?

אם אתה עובד כשכיר -  חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על המעסיק שלך, בלי קשר להיקף משרתך.

תשלום דמי ביטוח - עובד במשק בית: אני מעסיק עוזרת בית שמנקה את הדירה שלי פעם בשבוע. מה עלי לעשות?

מי שמעסיק עובד במשק ביתו חייב לרשום את העובד בביטוח הלאומי, לדווח עליו ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבורו. המעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי ביטוח.
בעת מילוי הדין-וחשבון על העסקת עובד במשק בית יש להקפיד על רישום כל 12 פרטי העובד. אי-רישום פרטי העובד בטופס הדין-וחשבון או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי.
מי שמפגר בתשלום דמי הביטוח בעבור העובד במשק-ביתו, דינו מאסר שנה או קנס. כמו כן יחויב בתשלום דמי ביטוח על-פי השכר בפועל של העובד, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה בכל אחד מחודשי ההעסקה שבעדם פיגר בתשלום. כמו כן רשאי המוסד לתבוע ממעסיק שלא נרשם במועד או שלא שילם את דמי הביטוח במועד, את סכום הקצבאות המגיע לעובד.
חובת תשלום דמי הביטוח בעד עובד במשק בית חלה גם על מי שמעסיק עובד תושב חוץ או עובד שאינו תושב ישראל ומקום מושבו ביהודה, שומרון וחבל עזה, ובשטח הרשות הפלסטינית בעזה וביריחו. דמי הביטוח בעבור העובדים האלה ישולמו במישרין למוסד לביטוח לאומי.

מועדי התשלום עבור עובד במשק בית הם 4 פעמים בשנה: ב-20 באפריל בעבור החודשים ינואר -מרס, ב-20 ביולי בעבור החודשים אפריל- יוני, ב-20 באוטובר בעבור החודשים יולי - ספטמבר וב-20 בינואר בעבור החודשים אוקטובר- דצמבר.  

האם מי שמצוי בהכשרה מקצועית מבוטח בביטוח לאומי?

מי שנמצא בהכשרה מקצועית, שאושרה לעניין תשלום דמי ביטוח על-פי תקנות הביטוח הלאומי, מבוטח בביטוח הלאומי. הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי. 

מי שנמצא בהכשרה מקצועית והוא גם עובד כשכיר או כעצמאי, או שיש לו הכנסה שלא מעבודה (שעולה על 5% מהשכר הממוצע), יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם למעמדו.

 

 

עובד שכיר שיש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה - אני עובד כשכיר ויש לי הכנסות שאינן מעבודה, האם אני חייב לשלם דמי ביטוח על ההכנסה שאינה מעבודה?

מי שעובד כשכיר ויש לו הכנסות שלא מעבודה (גם הכנסה של מי שאינו מוגדר כעובד עצמאי נחשבת כהכנסה שלא מעבודה) ישלם דמי ביטוח על שכרו מעבודה עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
הכנסתו שלא מעבודה תחויב בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתה של 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.

 

 

הכנסה מזערית ותשלום דמי ביטוח - אני שען המחזיק בעסק קטן. קיבלתי לעבודה עובד מתלמד שהכנסתו מאד נמוכה ואינה מגיעה לסף המס. שלטונות המס הודיעו שהכנסה זו אינה חייבת במס. האם חייב אני לשלם דמי ביטוח בעבור העובד הזה?

מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד העובד, גם אם הכנסתו אינה מגיעה עד לסף המס. דמי הביטוח ישולמו על בסיס ההכנסה המינימאלית לתשלום דמי ביטוח הקבועה בחוק: 5,000.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2017), ואם הכנסתו עולה על המינימום האמור, ישולמו דמי הביטוח על-פי הכנסתו בפועל.
אם מדובר בעובד בעבודה חלקית, ההכנסה המזערית תחושב לפי ערך שעה כפול מספר השעות שבהן מועסק העובד.  

תשלום דמי ביטוח - לאחרונה עזבתי את מקום עבודתי וחדלתי לעבוד. מה עלי לעשות כדי להבטיח את זכויותיי בביטוח הלאומי?

למידע נוסף אודות מי שאינו עובד - לחץ כאן

האם אזרח ששהה בחו"ל תקופה של 4 שנים, לא באופן רצוף, חייב לשלם דמי ביטוח גם בתקופה הארוכה שלא היה בארץ?

אדם נחשב כתושב ישראל, אם מרכז חייו בישראל ושהותו בחו"ל זמנית. אם בביטוח הלאומי נקבע לו מעמד "תושב", הוא חייב בתשלום דמי ביטוח עבור התקופה שהוא שהה בחו"ל.

אני יוצא החודש לחופשה ללא תשלום, מה עלי לעשות?

עובד שכיר או עובדת שכירה (כולל אשה נשואה) הנמצאים בחופשה ללא תשלום, ואינם עובדים במקום עבודה אחר באותו הזמן, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעד עצמם.

אם יצאתם לחופשה ללא תשלום, עליכם להמציא אישור מהמעביד שאתם שוהה בחופשה ללא תשלום. דמי הביטוח בעבור החודשיים הראשונים ישולמו  על-ידי המעסיק ויהיו מינימאליים. המעסיק יהיה רשאי לנכות את דמי הביטוח האלה ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לעובדים.
דמי הביטוח שישלמו העובדים השכירים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, החל מהחודש השלישי, יהיו גם הם מינימאליים - 170 ש"ח (החל ב- 01.01.2017), ובלבד שאין להם הכנסות שלא מעבודה,  ושאין הם עובדים כעצמאים באותו הזמן.

 
חדשות
Please Wait